برگزاری کارگاه مادر و کودک
بلندخوانی کتاب غور غوری کوچولو بزرگ می‌شود
بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم
کامی‌شی‌بای «گنجشک که بال و پر داشت
بلندخوانی کتاب ویرجینیا گرگ می‌شود
بلندخوانی کتاب رفتم به باغی
بلندخوانی کتاب هیولای زباله
بلندخوانی کتاب پسر کوچولو و ماهی بزرگ
اگر به یک گربه کیک بدهی
بلندخوانی کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد
معدن زغال سنگ کجاست؟