بلندخوانی کتاب داستانک‌های خرگوش حکیم، پاکدشت، فروردین 97
بلندخوانی کتاب خرگوش حکیم، ایرانشهر، بهمن 96
بلندخوانی داستانک‌های خرگوش حکیم، اوز، بهمن 96
بلندخوانی کتاب خرگوش حکیم، محمودآباد، دی 96
بلندخوانی کتاب «داستانک‌های خرگوش حکیم»، محمودآباد، دی 96
بلندخوانی داستانک‌های خرگوش حکیم، پاکدشت، آذر 96
, , ,

بلندخوانی داستانک‌های خرگوش حکیم، پاکدشت، آذر ۹۶

داستانی از داستانک‌های خرگوش حکیم نوشته‌ی: محمدهادی محمدی را بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش کتاب توسط دانش‌آموزان اجرا شد. آموزگار: فاطمه میرمحمد کاشی محل اجرا: دبستان لاله انقلاب، پاکدشت  …