برگزاری کارگاه «نمایش برای کودکان»،خانه با من بخوان، امردادماه ۱۳۹۸
با من بخوان

کارگاه بلندخوانی ۱۱ و ۱۲ آبان ۹۶

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانیتسهیلگران:روز نخست: مریم اخگری، مهری سرلک‌صفاییروز دوم: مریم اخگری، سهیلا فلاح‌پورویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندانتاریخ و محل…
کارگاه آرش کمان‌دار 21 مهر 96

کارگاه آرش کمان‌دار ۲۱ مهر ۹۶

عنوان کارگاه: «چگونه آیین‌ها و اسطوره‌ها را با کودکان سهیم شویم» در پیوند با کتاب آرش کمان‌دارتسهیل‌گر: لیلا کفاش‌زادهویژه مخاطبان: آموزگار، مربی و کتابدارروز برگزاری: جمعه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۶تعداد شرکت‌کنندگان: ۲۵ نفر…
کارگاه بلندخوانی 10 شهریور

کارگاه بلندخوانی ۱۰ شهریور

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانیتسهیل‌گران: مریم اخگری، سهیلا فلاح‌پورویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندانتاریخ و محل برگزاری: ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۶ در خانه «با من بخوان» و آموزش خ…
کارگاه آواورزی 9 شهریور
,

کارگاه آواورزی ۹ شهریور

عنوان کارگاه: آواورزی و الفباورزیتسهیل‌گران: مریم اخگری، سهیلا فلاح‌پورویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندانتاریخ و محل برگزاری: ۹ شهریورماه ۱۳۹۶ در خانه «با من بخوان» و آموزش خلاق خانواده مافیتعدا…
کارگاه بلندخوانی 27 مرداد

کارگاه بلندخوانی ۲۷ مرداد

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانیتسهیل‌گران: مریم اخگری، سهیلا فلاح‌پورویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندانتاریخ و محل برگزاری: ۲۷ مردادماه ۱۳۹۶ در خانه «با من بخوان» و آموزش خل…
کارگاه آواورزی 26 مرداد

کارگاه آواورزی ۲۶ مرداد

عنوان کارگاه: آواورزی و الفباورزیتسهیل‌گران: مریم اخگری، سهیلا فلاح‌پورویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندانتاریخ و محل برگزاری: ۲۶ مردادماه ۱۳۹۶ در خانه «با من بخوان» و آموزش خلاق خانواده مافیتعدا…
کارگاه بلندخوانی 23 تیر

کارگاه بلندخوانی ۲۳ تیر

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانیتسهیل‌گران: مریم اخگری، سهیلا فلاح‌پورویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندانتاریخ و محل برگزاری: ۲۳ تیرماه ۱۳۹۶ در سالن نشست انتشارات فنی ایران …
کارگاه آواورزی 22 تیر
,

کارگاه آواورزی ۲۲ تیر

عنوان کارگاه: آواورزی و الفباورزیتسهیل‌گران: مریم اخگری، سهیلا فلاح‌پورویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندانتاریخ و محل برگزاری: ۲۲ تیرماه ۱۳۹۶ در سالن نشست انتشارات فنی ایرانتعداد شرکت‌کنندگان: ۲۷ …
با من بخوان

کارگاه بلندخوانی ۱۶ تیر

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانیتسهیل‌گران: مریم اخگری، سهیلا فلاح‌پورویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندانتاریخ و محل برگزاری: ۱۶ تیرماه ۱۳۹۶ در سالن نشست انتشارات فنی ایران …
با من بخوان
,

کارگاه آواورزی ۱۵ تیر

عنوان کارگاه: آواورزی و الفباورزیتسهیل‌گران: مریم اخگری، سهیلا فلاح‌پورویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندانتاریخ و محل برگزاری: ۱۵ تیرماه ۱۳۹۶ در سالن نشست انتشارات فنی ایرانتعداد شرکت‌کنندگان: ۲۴ …
کارگاه بلندخوانی 5 خرداد

کارگاه بلندخوانی ۵ خرداد

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانیتسهیلگران: مریم اخگری، مهری سرلک‌صفاییویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندانتاریخ و محل برگزاری: ۵ خردادماه ۱۳۹۶ در سرای اهل قلمتعداد شرکت‌کن…
کارگاه آواورزی 4 خرداد

کارگاه آواورزی ۴ خرداد

عنوان کارگاه: آواورزی و الفباورزیتسهیل‌گران: مریم اخگری، مهری سرلک‌صفاییویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندانتاریخ و محل برگزاری: ۴ خردادماه ۱۳۹۶ در سالن کنفرانس سرای اهل قلمتعداد شرکت‌کنندگان: ۲۳ نفر…
کارگاه بلندخوانی 28 فروردین 96

کارگاه بلندخوانی ۲۸ فروردین ۹۶

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانیتسهیل‌گر: سپیده آرمینویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندانتاریخ و محل برگزاری: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ در شبکه یاری کودکان کارتعداد شرکت‌…

کارگاه بلندخوانی ۵ اسفند ۹۵

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانی تسهیل‌گران: سپیده آرمین، فرشته دباغ ویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندان تاریخ و محل برگزاری: ۵ اسفندماه ۱۳۹۵ در موسسه خیریه مهرگیتی تعدا…
,

کارگاه آواورزی ۴ اسفند ۹۵

عنوان کارگاه: آواورزی و الفباورزیتسهیل‌گران: سپیده آرمین، فرشته دباغویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندانتاریخ و محل برگزاری: ۴ اسفندماه ۱۳۹۵ در موسسه خیریه مهرگیتیتعداد شرکت‌کنندگان: ۲۲ نفر…
کارگاه بلندخوانی ۱۰ دی ۹۵

کارگاه بلندخوانی ۱۰ دی ۹۵

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانیتسهیل‌گران: سپیده آرمین، مهتاب مقدمویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندانتاریخ و محل برگزاری: ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۵ در موسسه خیریه مهرگیتیتعد…
کارگاه آواورزی ۹ دی ۹۵
,

کارگاه آواورزی ۹ دی ۹۵

عنوان کارگاه: آواورزی و الفباورزیتسهیل‌گران: سپیده آرمین، مهتاب مقدمویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندانتاریخ و محل برگزاری: ۹ دی‌ماه ۱۳۹۵ در موسسه خیریه مهرگیتیتعداد شرکت‌کنندگان: ۲۳ نفر …