کتابخانه‌های روستایی با من بخوان در زاهدان

در سال 1396 تعدادی از مدارس زیر پوشش «با من بخوان» با همکاری آموزگاران و افراد محلی و دانش‌آموزان همین مدارس، مجهز به کتابخانه‌های کوچک روستایی شدند تا دانش‌آموزان و کودکان پیرامون این مدرسه‌ها بتوانند پیوند خود را باکتاب در تابستان و در سال‌های آینده پایدارتر داشته باشند.

به دلیل در دسترس بودن کتاب‌ها در تابستان و قطع نشدن ارتباط دانش‌آموزان با کتاب، همچنین ابراز علاقه آموزگاران مدرسه‌ها و همکاری مردم محلی کتابخانه‌ها‌ی کوچک روستایی «با من بخوان» با مشارکت پویای کودکان و خانواده‌های آن‌ها در روستاهای پیرامون زاهدان که محل اسکان عشایر هستند راه‌اندازی شد.

دانش‌آموزان این مدرسه‌ها همپای آموزگاران خود، اتاق‌های بی‌استفاده و متروک را پاک‌سازی و رنگ کردند و با بسته‌های ویژه‌ کتابخانه‌های «با من بخوان» که شامل تشکچه‌هایی برای نشستن کودکان، قفسه‌های دیواری ویژه‌ نمایش جلد کتاب، سبدهای کتاب و … هستند، و با همکاری افرادی از گروه اجرایی کتابخانه‌های «با من بخوان» کتابخانه‌های خود را فضاسازی کردند. در تابستان و در نبود آموزگار و مدیر مدرسه، نوجوانان این روستاها مسئولیت این کتابخانه‌ها را بر عهده می‌گیرند و افزون بر امانت کتاب به کودکان روستا، در روزهایی از هفته نشست‌های بلندخوانی نیز برپا می‌کنند. این کتابداران نوجوان در کارگاه‌هایی که ویژه‌ی آن‌ها طراحی شده بود شرکت کردند و خدمات کتابداری را به زبان ساده آموختند. گروهی از این کتابداران نوجوان دختران بازمانده از تحصیلی هستند که به علت نبود دبیرستان در روستا و ظرایط فرهنگی حکم بر منطقه امکان ادامه‌ی تحصیل ندارند.

کتابخانه‌های کودک‌محور با من بخوان در این منطقه عبارت‌اند از:

دبستان شهیدعالی، روستای رادوچاهی

دبستان شهید مجید شهریاری، روستای محمدآباد حرماگی

دبستان شهید مسعود علی محمدی، روستای زردچاه

دبستان ابراهیم شاهوزی

This post is also available in: English