کتابخانه‌های زنجیره‌ای با من بخوان در سراوان

در سال ۱۳۹۶ تعدادی از مدارس زیر پوشش «با من بخوان» با همکاری آموزگاران و افراد محلی و دانش‌آموزان همین مدارس، مجهز به کتابخانه‌های کوچک روستایی شدند تا دانش‌آموزان و کودکان پیرامون این مدرسه‌ها بتوانند پیوند خود را باکتاب در تابستان و در سال‌های آینده پایدارتر داشته باشند.

به دلیل در دسترس بودن کتاب‌ها در تابستان و قطع نشدن ارتباط دانش‌آموزان با کتاب، همچنین ابراز علاقه آموزگاران مدرسه‌ها و همکاری مردم محلی کتابخانه‌ها‌ی کوچک روستایی «با من بخوان» با مشارکت آموزگاران مدارس در سه روستای پیرامون سراوان راه‌اندازی شد.

کتابخانه‌های آموزشگاهی با من بخوان در این مدرسه‌ها راه‌اندازی شده‌اند:

دبستان خاتم الانبیا و فخری دقیق فکر، روستای آسپیچ

دبستان معلم، روستای بخشان

دبستان طیبه و ۱۵ خرداد، روستای پره کنت

This post is also available in: انگلیسی