موقعیت مکانی استان البرز – محمدشهر کرج و دو روستای چهارباغ و آق‌چلان
تعداد کل کودکان:  بیش از ۱۶۰ کودک
پایه‌های تحصیلی:  اول تا ششم
تعداد مربیان: ۵ نفر
تاریخ آغاز: سال ۱۴۰۰

در زمستان ۱۴۰۰ سه مدرسه خودگردان کودکان افغانستانی در استان البزر با پشتیبانی شماری از نیکوکاران به برنامه‌ی «با من بخوان» پیوستند:

مدرسه المهدی استان البرز – روستای آق چلان

این دبستان که تنها مدرسه‌ی‌ خودگردان این منطقه برای کودکان افغانستانی است در زمستان بیش از ۵۰ کودک را در پایه‌های اول تا ششم تحت پوشش دارد. تعدادی از دانش‌آموزان مدارس دولتی نیز برای تقویت درسی ساعاتی را در این مدرسه به آموزش تکمیلی مشغولند.

مدیر آموزگار خانم احمدی که بیش از ۲۰ سال سابقه‌ی تدریس به کودکان را دارد، این مدرسه‌ را در خانه‌ی کوچکی راه‌اندازی کرده‌است تا به همراه آموزگار دیگر مدرسه خانم غلامی به کودکان افغان مهاجر خدمات آموزشی ارائه کند.

در بهمن ماه ۱۴۰۰ برای این دبستان ۸ بسته‌ی آموزش خلاق سواد پایه و ۷۶ جلد کتاب با کیفیت ادبیات کودکان به همراه کتابخانه‌ی پارچه‌ای کلاسی و دستنامه‌های آموزشی ارسال شده است.

آموزگاران این مرکز در بهمن و اسفند ۱۴۰۰ در کارگاه‌های آموزشی آنلاین ادبیات کودک و بلندخوانی شرکت کرده‌اند و قرار است در سال ۱۴۰۱ در کارگاه‌های آموزشی نمایش در پیوند با بلندخوانی نیز شرکت کنند.

مدرسه بشارت – استان البرز – روستای چهارباغ

مدیریت این مدرسه خودگردان کودکان افغانستانی را دو خواهر، خانم‌ها سکینه و زهرا خاوری، بر عهده دارند و با بیش از ۱۲  سال سابقه‌ی تدریس در مدرسه‌ی خودگردان، به کودکان پایه‌های اول تا پنجم در دو شیفت صبح و بعدازظهر خدمات آموزشی ارائه می‌دهند. این مدرسه نزدیک به ۷۰ کودک افغانستانی دارد که شماری از آنان به دلیل عدم امکان ثبت نام در مدارس عادی در این مدرسه درس می‌خوانند. تعدادی از کودکان این مرکز نیز با آن‌که در مدارس دولتی مشغول به تحصیل هستند برای آموزش‌های تکمیلی و تقویتی به این مدرسه می‌آیند. همچنین نزدیک به ۱۰ نفر بزرگسال از کلاس‌های سوادآموزی این مرکز استفاده می‌کنند.

در بهمن ماه ۱۴۰۰ برای این مرکز نیز ۸ بسته‌ی آموزش خلاق سواد پایه و ۷۶ جلد کتاب با کیفیت ادبیات کودکان به همراه کتابخانه‌ی پارچه‌ای کلاسی و دستنامه‌های آموزشی ارسال شده است.

آموزگاران این مرکز  در حال گذراندن دوره‌های آموزشی هستند و تاکنون در کارگاه‌های آموزشی آنلاین ادبیات کودک و بلندخوانی شرکت کرده‌اند و قرار است در سال ۱۴۰۱ در کارگاه‌های آموزشی نمایش در پیوند با بلندخوانی نیز شرکت کنند.

مدرسه استقلال استان البرز – محمدشهر کرج

۴۴ کودک افغانستانی در پایه‌های اول تا پنجم در این مدرسه که مدیریت و آموزگاری آن را خانم خدیجه هزاره برعهده دارند درس می‌خوانند. در اسفند ماه ۱۴۰۰ برای این دبستان  بیش از ۶۰ جلد کتاب با کیفیت ادبیات کودکان به همراه کتابخانه پارچه‌ای دیواری فرستاده شده و آموزگار این مرکز کارگاه‌های آموزشی آنلاین  ادبیات کودکان و بلندخوانی شرکت کرده است.

فعالیت‌های انجام شده مدارس خودگردان افغانستانی: