پاکدشت – مدرسه‌ی لاله‌های انقلاب

منطقه جغرافیایی:  تهران، منطقه‌ی پاکدشت
گروه سنی کودکان:  پنجم و ششم
تعداد کودکان :  288
تعداد مربیان:   15
تاریخ آغاز:  پاییز 96
در حال اجرا

در سال 1396 با پشتیبانی خانم پژوهش دبستان لاله‌های انقلاب در منطقه‌ی پاکدشت با نزدیک به 300 دانش‌آموز در پایه‌ی پنجم و ششم به برنامه‌ی «با من بخوان» پیوستند. در نخستین کارگاه «با من بخوان» در آذر ماه 1396 هفت آموزگار، یک مدیر دبستان و یک معاون آموزشی و ۶ تن مادران دانش‌آموزان که عضو انجمن اولیا و مربیان مدرسه هستند شرکت ‌کردند و درباره‌ی چگونگی برگزاری نشست‌های بلندخوانی، ادبیات کودکان، کتاب‌های باکیفیت و عناصر داستان آموختند.

96 عنوان کتاب نزدیک به 200 جلد کتاب با کیفیت در دور اول برای این مدرسه فرستاده شده است. کتابدار این مدرسه نیز با شرکت در کارگاه کتاب‌خانه‌های کودک محور برنامه «با من بخوان»، آموزش‌های لازم را برای راه‌اندازی یک کتابخانه‌ی پویا و کودک محور در این مدرسه دیده است.

در بهمن ماه 1396 دور دوم کارگا‌ه‌ها، شامل کارگاه هنر (شامل بیان و بدن، نمایش سایه، کارگاه ماسک، کارگاه عروسک دستکشی و صحنه‌ی آن) و کارورزی و تکمیل آموزش‌های بلندخوانی برای آموزگاران این مرکز برگزار شد. همچنین در بهمن ماه کارشناس مسئول با من بخوان از کلاس‌های این مدرسه و شیوه اجرای آموزگاران بازدید کرد و به بر طرف کردن اشکالات و راهنمایی آموزگاران پرداخت.