نوشته‌ها

ارزش‌های دوستی در فعالیت پس از بلندخوانی

پرداختن به اهمیت ارزش‌های دوستی در فعالیت پس از بلندخوانی

آموزگاران پایه‌ی اول در کارگاه‎های تکمیلی با من بخوان با ضرورت پرداختن به محیط زیست و ارزش‌های زندگی در آموزش کودکان آشنا شدند. دوستی یکی از ارزش های دوازده‌گانه‌ای است که در کارگاه‌های با من‌ بخوان به آن پرداخته شده است. دانش‌‎آموزان در یک فعال…
خلاقیت آموزگار در فعالیت پس از بلندخوانی کتاب لباس همیشگی من
روز درختکاری و اجرای نمایش کتاب «سرود درخت» در دل طبیعت

روز درختکاری و اجرای نمایش کتاب «سرود درخت» در دل طبیعت

در هفته درختکاری کودکان با عروسک‌های دستکشی نمایش کتاب «سرود درخت» را در دل طبیعت زیبای دالاهو و در پای درختان اجرا کردند. 📚کتابخانه‌ی ریجاب کرمانشاه  خرید کتاب «سرود درخت» معرفی کتاب «سرود درخت» معرفی و خرید کتاب «درخت بخشنده» …
فعالیت خلاقانه‌ی پس از بلندخوانی بسته‌ی «آواورزی با سیبیلک»
,

فعالیت خلاقانه‌ی پس از بلندخوانی بسته‌ی «آواورزی با سی‌بی‌لک»

  داستانک دوم بسته «آواورزی با سی‌بی‌لک» را که خواندیم، می‌خواستیم بچه‌ها را با قطار به‌عنوان وسیله‌ای برای حمل و نقل بین‌شهرى آشنا و از سوی دیگر روحیه کار گروهی و همکارى را میان آن‌ها تقویت کنیم. این است که همه با هم دست به کار ساخت …
بلندخوانی کتاب «چی چی، قاشق و قیچی»، محمودآباد، اسفند 96
بلندخوانی کتاب «کنسرت پنج موش بامزه»، محمودآباد، اسفند 96
نجّاری و «آواورزی با سیبیلک»، کوشا، فروردین 97
فعالیت پس از بلندخوانی کتاب «المر» ، کوشا، آذر 96
, , , ,

فعالیت پس از بلندخوانی کتاب «المر»، کوشا، آذر ۹۶

    امروز، مادری به همراه کودکش به کتابخانه آمدند و کتاب «المر» و «خانم حنا به گردش می‌رود» را امانت گرفتند، سپس، فعالیت‌های مربوط به آن را انجام دادند. مادر در بُرش فعالیت به کودک خود کمک کرد و کودک او نیز رنگ‌آمیزی آن را ان…