آموزش واک آ، محمودآباد، آذر 96
بلندخوانی سفر به سرزمین وحشی‌ها، زاهدان، آذر96
نمایش درس دوم و سوم سی‌بی‌لک، زاهدان، آذر 96
فعالیت‌های سواد پایه، سراوان، آذر 96
لندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، پاکدشت، اسفند 96
بلندخوانی کتاب ایزی و راسو، سرپل‌ذهاب، آذر 96
بلندخوانی کتاب «مربای شیرین»، اوز، آذر ۹۶
, ,

بلندخوانی کتاب «مربای شیرین»، اوز، آذر ۹۶

مدرسه مهر و ماه کرانی اوز پیش از بلندخوانی: کتاب «مربای شیرین» و نویسنده آن، هوشنگ مرادی کرمانی، معرفی شد. راجع به کتاب‌های دیگر نویسنده و فیلم و سریال‌هایی که بر اساس آن‌ها ساخته شده است، صحبت شد. معلم به بچه‌ها یک شیشه مربا نشان داد و از آن‌ه…