بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، آذر 96

کارگاه بلندخوانی ۵ اسفند ۹۵

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانی تسهیل‌گران: سپیده آرمین، فرشته دباغ ویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندان تاریخ و محل برگزاری: ۵ اسفندماه ۱۳۹۵ در موسسه خیریه مهرگیتی تعدا…
,

کارگاه آواورزی ۴ اسفند ۹۵

عنوان کارگاه: آواورزی و الفباورزی تسهیل‌گران: سپیده آرمین، فرشته دباغ ویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندان تاریخ و محل برگزاری: ۴ اسفندماه ۱۳۹۵ در موسسه خیریه مهرگیتی تعداد شرکت‌کنندگان: ۲۲ نفر…
کارگاه بلندخوانی ۱۰ دی ۹۵

کارگاه بلندخوانی ۱۰ دی ۹۵

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانی تسهیل‌گران: سپیده آرمین، مهتاب مقدم ویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندان تاریخ و محل برگزاری: ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۵ در موسسه خیریه مهرگیتی تعد…
کارگاه آواورزی ۹ دی ۹۵
,

کارگاه آواورزی ۹ دی ۹۵

عنوان کارگاه: آواورزی و الفباورزی تسهیل‌گران: سپیده آرمین، مهتاب مقدم ویژه‌ مخاطبان: پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مروجان و علاقه‌مندان تاریخ و محل برگزاری: ۹ دی‌ماه ۱۳۹۵ در موسسه خیریه مهرگیتی تعداد شرکت‌کنندگان: ۲۳ نفر …
بلندخوانی مرغ سرخ پاکوتاه، محمودآباد، آذر 96
بلندخوانی داستانک 4 آواورزی، محمودآباد، آذر 96
بلندخوانی کتاب « خرگوش کوچولوی عصبانی»، محمودآباد، آذر 96