بلندخوانی کتاب بهار کی می‌آید، محمودآباد، اسفند 96
بلندخوانی کتاب بنفشه‌های عمو نوروز، محمودآباد، اسفند 96
روز درختکاری

روز درخت کاری گرامی باد

روز درختکاری فرصت خوبی است تا همراه کودکان کتاب‌هایی با موضوع درخت، محیط زیست و احترام به طبیعت بخوانید.
بلندخوانی کتاب کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد، سرپل ذهاب، اسفند 96
آموزش واک ن، محمودآباد، اسفند 96
آموزش اعداد و اشکال هندسی شمارورزی لولوپی+۱، محمودآباد، اسفند 96
بلندخوانی کتاب «چی چی، قاشق و قیچی»، محمودآباد، اسفند 96
بلندخوانی کتاب بوسه‌هایی برای بابا، پاکدشت، اسفند96