با من بخوان
بلندخوانی کتاب چگونه می توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، اوز، اسفند 96
بلندخوانی کتاب «کنسرت پنج موش بامزه»، محمودآباد، اسفند 96
بلندخوانی بنفشه‌های عمو نوروز، زاهدان، اسفند 96
بلندخوانی کتاب آهای گوسفندهای شیطون وقت خواب است، محمودآباد، اسفند 96
توالی رخدادهای کتاب دویدم و دویدم، سراوان، اسفند 96
بلندخوانی داستانک سوم شمارورزی لولوپی + ۱، محمودآباد، اسفند 96