الفباورزی

الفباورزی بر سامانه الفبایی و چگونگی درست راندن واک ها متمرکز است. الفبا یک سامانه است و پایه و بنیاد آموزش زبان را می‌سازد، اما پیش از آموختن سامانه الفبایی نیاز به برنامه‌ای روشن است. در برنامه‌های پیش دبستان در هرکجای جهان، یک نقشه‌ی راه برا…

آواورزی

آواورزی روی ورزیدن یا ورزش آواها با کودکان خردسال کار می‌کند و در رشد زبانی کودکان در سن  دو تا پنج سالگی بسیار کارساز است. به این شیوه از آموزش در جهان انگلیسی زبان  Teaching Phonological Awareness Skills یا آموزش مهارت‌های بیداری آوایی گفته …

محیط سرشار از سواد

محیط سرشار از سواد دربرگیرنده ابزار و تجهیزاتی است که در کتابخانه قرار می‌گیرد، شکل قرار گرفتن آن‌ها، طراحی دیوارها و فعالیت‌هایی که در آن کتابخانه انجام می‌شود. این محیط بستر مناسب برای یادگیری را برای مخاطبان خود فراهم می‌کند. در این محیط…

کتابخانه‌ی کودک‌ محور

کتابخانه‌های کودک محور «با من بخوان» می‌توانند در هرکجا و با هر شرایط بر پا شوند، به‌شرط آن‌که همه‌ی کتاب‌های کتابخانه باکیفیت باشند، نشست‌های بلندخوانی و فعالیت‌های پس از بلندخوانی در آن برگزار شود، با آموزشگاه‌های پیرامون در پیوند باشند، کتابخانه ف…

سواد شکوفایی

در دهه‌های اخیر نگاه‌ها به موضوع سواد و سوادآموزی و آموزش کودکان دگرگون شده است.  این تغییر بر پایه این شناخت به دست آمد که کودکان پیش از خواندن و نوشتن باید مهارت‌هایی را کسب کنند که پیش‌نیاز به دست آوردن مهارت‌های پیچیده‌تری همچون خواندن و ن…

آموزش خلاق از راه ادبیات

آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان از گونه آموزش جایگزین است. آموزش جایگزین جای آموزش رسمی می‌نشیند. به‌طور کلی آموزش‌های جایگزین برآمده از نیازهای کودکان است و اجبارهای آموزش رسمی را که وابسته به ساخت قدرت است، ندارد. آموزش خلاق از راه ادبیات کودکا…