بلندخوانی کتاب «هیولای خوش‌قلب»، خوانسار، اردیبهشت 97