آموزش آواورزی و الفباورزی، خوانسار، تیر 98
بلندخوانی کتاب «مهمان‌های ناخوانده»، خوانسار، تیر 98
, , ,

نشست با مادران، خوانسار، تیر۹۸

در مورد بلندخوانی و شیوه‌های درست آن با خانم‌ها صحبت کردیم. اینکه اصلاً بلندخوانی یعنی چی، هدفش چیست، چه سودهایی دارد. فعالیت‌های قبل و بعد بلندخوانی چیست و چه‌کار باید انجام داد. سپس در مورد کتب تصویری صحبت کردیم. کتاب خانم حنا به …
فعالیت‌ با بسته «شمارورزی لولوپی»، خوانسار، تیر 98
بلندخوانی مجموعه «تاریخ ادبیات کودکان ایران»، خوانسار، خرداد 98