آموزش آواورزی و الفباورزی، خوانسار، تیر 98
بلندخوانی کتاب «مهمان‌های ناخوانده»، خوانسار، تیر 98
, , ,

نشست با مادران، خوانسار، تیر۹۸

در مورد بلندخوانی و شیوه‌های درست آن با خانم‌ها صحبت کردیم. اینکه اصلاً بلندخوانی یعنی چی، هدفش چیست، چه سودهایی دارد. فعالیت‌های قبل و بعد بلندخوانی چیست و چه‌کار باید انجام داد.سپس در مورد کتب تصویری صحبت کردیم.کتاب خانم حنا به …
فعالیت‌ با بسته «شمارورزی لولوپی»، خوانسار، تیر 98
بلندخوانی مجموعه «تاریخ ادبیات کودکان ایران»، خوانسار، خرداد 98
بلندخوانی کتاب «یک توپ برای همه» و «مرغ سرخ پاکوتاه»، خوانسار، اردیبهشت 98
,

بلندخوانی کتاب «یک توپ برای همه» و «مرغ سرخ پاکوتاه»، اردیبهشت ۹۸

پیش از بلندخوانی:نخست، شعر سلام و حیوان‌های رنگارنگ را همراه بچه‌ها خواندیم. سپس، با یک موسیقی دلنشین تن‌آرامی کردیم. بعد دایره‌مانند کنار یکدیگر نشستیم و برای بلندخوانی کتاب «یک توپ برای همه» آماده شدیم. بسیاری از بچه‌ها، از پیش با این کتاب آشنا …