بلندخوانی کتاب چگونه می توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، اوز، اسفند 96
بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، اوز، اسفند 96
بلندخوانی کتاب هر وقت خوک‌ها پرواز کنند، اوز، اسفند 96
بلندخوانی کتاب چارلی و کارخانه شکلات‌سازی، اوز، بهمن 96