ساخت واک‌های کاغذی، سراوان، بهمن 96
آموزش واک «ژ» با «الفباورزی با کاکاکلاغه»، کوشا، دی ماه 96
الفباورزی با کاکاکلاغه، زاهدان، دی 96
آموزش واک‌ها از کتاب الفباورزی، سراوان، آذر 96
آموزش واک ت از کتاب الفباورزی، سراوان، آذر 96
بلندخوانی الفباورزی با کاکاکلاغه، زاهدان، آذر96
آموزش واک س از کتاب الفباورزی، سراوان، آذر 96
آموزش الفباورزی، زاهدان، آبان 96
الفباورزی آواورزی، مهد کوشا، مهر 96
الفباورزی آواورزی، مهد کوشا، مهر 96
, , , , ,

مهد کودک های شیراز میزبان آواورزی و الفباورزی می‌شوند

به درخواست کانون توسعه همیاری مهد های کودک استان فارس که تحت نظارت سازمان بهزیستی این استان است، دو دوره کارگاه به فاصله یک هفته در روزهای ۲۶ تا ۳۰ مرداد ماه و ۸ تا ۱۰ شهریور ماه ۹۳ برای افزایش سطح دانش و مهارت های آموزشی مدیران و مربیان مهدهای کودک …