برگزاری کارگاه «نمایش برای کودکان»،خانه با من بخوان، امردادماه ۱۳۹۸
بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، زابل، مرداد 97
بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، پاکدشت، اردیبهشت 97
jkjo
بلندخوانی کتاب «دویدم و دویدم»، خوسف، اسفند ۹۶
, , , ,

بلندخوانی کتاب «دویدم و دویدم»، خوسف، اسفند ۹۶

در مهمانی جوانه‌های کانون حضرت فاطمه، کتاب دویدم و دویدم برای بچه‌ها بلندخوانی شد. پس از آن کودکان با نیازهای ویژه نمایش این کتاب را اجرا کردند.  …
توالی رخدادهای کتاب دویدم و دویدم، سراوان، اسفند 96