, , , , ,

خردسالان هرات، با سی‌بی‌لک و کاکا‌کلاغه آوا و الفبا می‌آموزند

اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان میزبان آقای محمود رضایی، یکی از اهالی هرات بود که فعال در زمینه آموزش کودکان در افغانستان و مسئول مؤسسات آموزشی توحید در این کشور است. آقای محمود رضایی در نخستین دیدار با موسسه، بسته‌های آ…
بسته آموزشی کاکاکلاغه
, ,

آموزش واک «ز» به کودکان پیش دبستانی

  موزش واک «ز» به کودکان و ساخت کاردستی با وسایل دورریختنی خانه حمایتی محمودآباد این تجربه «با من بخوان» را در سایت کتابک بخوانید…
تجربه‌های کار با بسته‌های آواورزی و الفباورزی
آموزش واک پ
, ,

آموزش واک پ به کودکان پیش دبستانی

  ابتدا در مورد فضای قطب، پوشش گیاهی و حیوانات صحبت کردیم و پس از این‌که یکی از کودکان نام پنگوئن را گفت آموزش واک را شروع کردیم. پس از بلندخوانی و گفت‌و‌گو در مورد داستانک، کودکان با میوه کاج پنگوئن درست کردند. کتاب الفباورزی مر…
الفبا آواورزی، پاکدشت، اردیبهشت 97
آموزش واک ز، محمودآباد، اردیبهشت97
آموزش واک د، پاکدشت، فروردین 97
آموزش واک ب، پاکدشت، فروردین 97
آموزش واک ف، محمودآباد، فروردین 97
با من بخوان