دستنامه‌ی کارگاه بلندخوانی

دستنامه‌ی کارگاه بلندخوانی

بلندخوانی یکی از موثرترین شیوه‌های علاقمند کردن کودکان و نوجوانان به خواندن کتاب است. در بلندخوانی و خواندن جمعی، افزون بر کودکانی که هنوز مهارت خواندن و نوشتن را نیاموخته‌اند، یا بر آن چیرگی کافی ندارند، کودکان بزرگ‌تر نیز در لذت خواندن سهیم م…
دستنامه‌ی کارگاه شناخت عناصر داستان

دستنامه‌ی کارگاه شناخت عناصر داستان

شناخت عناصر داستان به مربیان، آموزگاران و والدین معیاری برای سنجش، ارزیابی و انتخاب کتابهای باکیفیت می‌دهد و در بلندخوانی کتاب‌ها به کمک مربیان می‌آید. درک درست عناصر ادبی کمک می‌کند تا درک بهتری از محتوای کتاب داشته باشیم، از کتاب بیشتر لذ…
دستنامه‌ی کارگاه محیط زیست

دستنامه‌ی کارگاه محیط زیست

حفاظت از محیط زیست یکی از مسایل مهم دنیای امروز است، چرا که اگر محیط زیست ما دچار اخلال شود، بقای ما انسان‌ها و دیگر موجودات زنده، با اشکال مواجه خواهد شد. آموزش درباره محیط زیست را لازم است از سنین پایین آغاز کرد، تا بتوان به تربیت شهروندا…
دستنامه‌ی کارگاه ادبیات کودک

دستنامه‌ی کارگاه ادبیات کودک

دستنامه‌ی کارگاه ادبیات کودک برای والدین، مربیان و آموزگاران، کتابداران و دیگر علاقمندان به آشنایی با این حوزه طراحی شده است و این بخش‌ها را در بر دارد: چیستی ادبیات و تعریف ادبیات کودک هدف‌ها و کارکردهای ادبیات کودک شناخت کتابهای باکیفیت در …
دستنامه‌ی کارگاه آواورزی و الفباورزی

دستنامه‌ی کارگاه آواورزی و الفباورزی

آواورزی و الفباورزی هر زبان چهار رکن دارد؛ شنیدن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن. بیشتر مردم تصور می‌کنند آموزش زبان فارسی با آموزش الفبا و از ۶ سالگی شروع می‌شود و کودکان دو رکن دیگر زبان یعنی شنیدن و سخن گفتن را خود به خود می‌آموزند، در حالی‌ک…