نوشته‌ها

بازدید از چاپخانه فرصتی برای مشاهده فرایند چاپ کتاب

بازدید از چاپخانه فرصتی برای مشاهده فرایند چاپ کتاب

بازدید از چاپخانه: کتابی که می‌خوانیم چگونه چاپ می‌شود؟ تنها کار کتابخانه‌های کودک‌محور امانت دادن کتاب به کودکان نیست. کتابداران و ترویج‌گران می‌توانند بازدیدهایی را در پیوند با درون‌مایه‌ی کتاب‌ها یا موضوعات مورد علاقه‌ی کودکان ترتیب دهند.…
آموزش حقوق کودک در دبستان و دبیرستان

کتابخوانی در پیوند با حقوق کودک

یکی از راه های آشنایی کودکان با حقوق خود خواندن داستان‌هایی است که حقوق کودکان در آن‌ها نادیده گرفته می‌شود. در همین راستا مربیان، کتابداران، و ترویجگران «با من بخوان» در استان کرمانشاه فعالیت‌های گوناگونی را در زمینه‌ی حقوق کودک با کودکان…
بلندخوانی کتاب «المر»، کرمانشاه، خرداد 98

بلندخوانی کتاب «المر»، کرمانشاه، خرداد ۹۸

  پیش از بلندخوانی کتاب «المر»،یکی از موسسات خیریه، مقداری غذا در اختیار ما گذاشتند تا برای خانواده‌های نیازمند ببریم و این فرصت خوبی شد تا درباره‌ی بخشش گفت‌و‌گو کنیم. پس از بلندخوانی، یکی از بچه‌ها گفت: بعضی خانواده‌ها مثل المر ب…
کتابخوانی بچه‌های بزرگ‌تر برای خواهران و برادران کوچکشان

کتابخوانی بچه‌های بزرگ‌تر برای خواهران و برادران کوچکشان

کتابخانه مکانی برای تعامل، تجربه‌های مشترک و تقویت‌ پیوندهاست! بچه‌های بزرگ‌تر، خواهران و برادران کوچک‌شان را با خود به کتابخانه آورده‌اند و برای‌شان کتاب می‌خوانند. کرمانشاه، کانکس کتابخانه‌ی ریجاب برای مشاهده سایر فعالیت‌های با من …
ترویجگران «با من بخوان» در تعطیلات نوروزی هم کودکان را از یاد نبردند!
کتابخوانی و نمایش برای کودکان در بحران

کتابخوانی و نمایش برای کودکان در بحران

  کتابداران، ترویجگران، آموزگاران و مربیان هنگام بروز بحران‌ها چگونه می‌توانند به یاری کودکان بشتابند؟ هنگام بروز رخدادهای طبیعی و پس از آن، کودکان بسیار آسیب‌پذیرند و اغلب درهیاهوی کمک‌رسانی‌ها نادیده گرفته می‌شوند. کتابخوانی، …
بلندخوانی کتاب «بنفشه‌های عمونوروز» برای کودکان در عید نوروز
روز درختکاری و اجرای نمایش کتاب «سرود درخت» در دل طبیعت

روز درختکاری و اجرای نمایش کتاب «سرود درخت» در دل طبیعت

در هفته درختکاری کودکان با عروسک‌های دستکشی نمایش کتاب «سرود درخت» را در دل طبیعت زیبای دالاهو و در پای درختان اجرا کردند. 📚کتابخانه‌ی ریجاب کرمانشاه  خرید کتاب «سرود درخت» معرفی کتاب «سرود درخت» معرفی و خرید کتاب «درخت بخشنده» …
اعضای کتابخانه «با من بخوان» در ثلاث باباجانی به مناسبت روز درختکاری با طبیعت همراه شدند

Portfolio Items

بازدید از چاپخانه فرصتی برای مشاهده فرایند چاپ کتاب

بازدید از چاپخانه فرصتی برای مشاهده فرایند چاپ کتاب

بازدید از چاپخانه: کتابی که می‌خوانیم چگونه چاپ می‌شود؟ تنها کار کتابخانه‌های کودک‌محور امانت دادن کتاب به کودکان نیست. کتابداران و ترویج‌گران می‌توانند بازدیدهایی را در پیوند با درون‌مایه‌ی کتاب‌ها یا موضوعات مورد علاقه‌ی کودکان ترتیب دهند.…
آموزش حقوق کودک در دبستان و دبیرستان

کتابخوانی در پیوند با حقوق کودک

یکی از راه های آشنایی کودکان با حقوق خود خواندن داستان‌هایی است که حقوق کودکان در آن‌ها نادیده گرفته می‌شود. در همین راستا مربیان، کتابداران، و ترویجگران «با من بخوان» در استان کرمانشاه فعالیت‌های گوناگونی را در زمینه‌ی حقوق کودک با کودکان…
بلندخوانی کتاب «المر»، کرمانشاه، خرداد 98

بلندخوانی کتاب «المر»، کرمانشاه، خرداد ۹۸

  پیش از بلندخوانی کتاب «المر»،یکی از موسسات خیریه، مقداری غذا در اختیار ما گذاشتند تا برای خانواده‌های نیازمند ببریم و این فرصت خوبی شد تا درباره‌ی بخشش گفت‌و‌گو کنیم. پس از بلندخوانی، یکی از بچه‌ها گفت: بعضی خانواده‌ها مثل المر ب…
کتابخوانی بچه‌های بزرگ‌تر برای خواهران و برادران کوچکشان

کتابخوانی بچه‌های بزرگ‌تر برای خواهران و برادران کوچکشان

کتابخانه مکانی برای تعامل، تجربه‌های مشترک و تقویت‌ پیوندهاست! بچه‌های بزرگ‌تر، خواهران و برادران کوچک‌شان را با خود به کتابخانه آورده‌اند و برای‌شان کتاب می‌خوانند. کرمانشاه، کانکس کتابخانه‌ی ریجاب برای مشاهده سایر فعالیت‌های با من …
ترویجگران «با من بخوان» در تعطیلات نوروزی هم کودکان را از یاد نبردند!
کتابخوانی و نمایش برای کودکان در بحران

کتابخوانی و نمایش برای کودکان در بحران

  کتابداران، ترویجگران، آموزگاران و مربیان هنگام بروز بحران‌ها چگونه می‌توانند به یاری کودکان بشتابند؟ هنگام بروز رخدادهای طبیعی و پس از آن، کودکان بسیار آسیب‌پذیرند و اغلب درهیاهوی کمک‌رسانی‌ها نادیده گرفته می‌شوند. کتابخوانی، …
بلندخوانی کتاب «بنفشه‌های عمونوروز» برای کودکان در عید نوروز
روز درختکاری و اجرای نمایش کتاب «سرود درخت» در دل طبیعت

روز درختکاری و اجرای نمایش کتاب «سرود درخت» در دل طبیعت

در هفته درختکاری کودکان با عروسک‌های دستکشی نمایش کتاب «سرود درخت» را در دل طبیعت زیبای دالاهو و در پای درختان اجرا کردند. 📚کتابخانه‌ی ریجاب کرمانشاه  خرید کتاب «سرود درخت» معرفی کتاب «سرود درخت» معرفی و خرید کتاب «درخت بخشنده» …
اعضای کتابخانه «با من بخوان» در ثلاث باباجانی به مناسبت روز درختکاری با طبیعت همراه شدند