نوشته‌ها

, ,

بلندخوانی کتاب خرگوش سیاه، جیرفت،امرداد ۹۸

بچه‌ها با مشورت هم کتاب خرگوش سیاه را انتخاب کردند و خواستند که آن را بخوانیم قبل از بلندخوانی در مورد سایه‌ها صحبت کردیم و بچه‌ها به حیاط رفتند و با سایه خود شکل‌های متفاوت درست می‌کردند بعد کتاب را بلندخوانی کردم و تصمیم گرفتیم با کارتو…