نوشته‌ها

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «تمساح غول‌پیکر»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «تمساح غول‌پیکر»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «تمساح غول‌پیکر»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از سوی…