با من بخوان
, , ,

نخستین کارگاه با من بخوان در بنیاد کودک

روزهای آخر تیرماه ۱۳۹۴ برای آموزشگران موسسه‌ی تاریخ ادبیات با برپایی کارگاهی دو روزه برای ۱۳ نفر از مددکاران و داوطلبان بنیاد کودک به پایان رسید. این کارگاه‌ها بخشی از تفاهم‌نامه‌ بین بنیاد کودک و موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان مبنی بر اجرای …
با من بخوان
, ,

استقبال مادران جوان منطقه حصه اصفهان از طرح خواندن با نوزاد و نوپا

در پی بازخوردهای موفقیت‌آمیز گروه نخست "نوزادان و مادران" در منطقه حصه‌ی اصفهان، دومین گروه مادران و نوزادان به طرح "خواندن با نوزاد و نوپا"‌ی با من بخوان پیوستند. در گروه دوم نیز شماری از مادران همراه با نوزادان و نوپایان خود، زنان باردار …
با من بخوان
, , ,

با من بخوان در مرکز خیریه کودکان سندروم داون

در هفتم تیرماه ۱۳۹۴ کارشناسان با من بخوان برای برپایی یک کارگاه یک‏ روزه در محل مرکز خیریه کودکان سندروم داون حاضر شدند تا شیوه اجرای طرح "با من بخوان" را به مربیان این مرکز آموزش دهند. در این کارگاه که با حضور ۹ مربی برگزار شد، پس از آشنایی …
با من بخوان
, , ,

تجربه کتابخوانی با نوزاد و نوپا در خانه فرهنگ محمودآباد

همزمان با افتتاح کتابخانه‌ی خانه‌ی فرهنگ محمودآباد، آموزشگران موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کارگاهی رایگان با عنوان خواندن با نوزاد و نوپا برای ۲۰ نفر از مادران باردار و یا دارای فرزند صفر تا چهار ساله‌ی ساکن در کوره‌پزخانه‌های محمودآباد برگز…
با من بخوان
, ,

کارگاه کتابداری برای مربیان مراکز کودکان کار

یکی از محورهای برنامه با من بخوان برپایی کتابخانه‌های کودک‌محور در مناطق محروم است. کتابخانه‌هایی که از کتاب‌های با کیفیت برخوردار باشند و با قفسه‌ها و وسایل مناسب کودک تجهیز شده باشند. کارشناسان موسسه تاریخ ادبیات کودکان در پی برپایی کتابخانه…
با من بخوان
, ,

بازگشایی کتابخانه‌ی کودک‌محور خانه‌ی فرهنگ محمودآباد

کتابخانه‌ی کودک محور خانه ی فرهنگ محمودآباد با پشتیبانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در چارچوب برنامه با من بخوان آغاز به کار کرد. این کتابخانه که از نیمه تیر ماه ۹۴ کار خدمات‌رسانی به کودکان و نوجوانان محله و خانواده‌های کارگری ک…