با من بخوان
, , ,

نخستین کارگاه با من بخوان در بنیاد کودک

روزهای آخر تیرماه ۱۳۹۴ برای آموزشگران موسسه‌ی تاریخ ادبیات با برپایی کارگاهی دو روزه برای ۱۳ نفر از مددکاران و داوطلبان بنیاد کودک به پایان رسید. این کارگاه‌ها بخشی از تفاهم‌نامه‌ بین بنیاد کودک و موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان مبنی بر اجرای …
با من بخوان
, ,

استقبال مادران جوان منطقه حصه اصفهان از طرح خواندن با نوزاد و نوپا

در پی بازخوردهای موفقیت‌آمیز گروه نخست "نوزادان و مادران" در منطقه حصه‌ی اصفهان، دومین گروه مادران و نوزادان به طرح "خواندن با نوزاد و نوپا"‌ی با من بخوان پیوستند. در گروه دوم نیز شماری از مادران همراه با نوزادان و نوپایان خود، زنان باردار …
با من بخوان
, , ,

با من بخوان در مرکز خیریه کودکان سندروم داون

در هفتم تیرماه ۱۳۹۴ کارشناسان با من بخوان برای برپایی یک کارگاه یک‏ روزه در محل مرکز خیریه کودکان سندروم داون حاضر شدند تا شیوه اجرای طرح "با من بخوان" را به مربیان این مرکز آموزش دهند. در این کارگاه که با حضور ۹ مربی برگزار شد، پس از آشنایی …
با من بخوان
, , ,

تجربه کتابخوانی با نوزاد و نوپا در خانه فرهنگ محمودآباد

همزمان با افتتاح کتابخانه‌ی خانه‌ی فرهنگ محمودآباد، آموزشگران موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کارگاهی رایگان با عنوان خواندن با نوزاد و نوپا برای ۲۰ نفر از مادران باردار و یا دارای فرزند صفر تا چهار ساله‌ی ساکن در کوره‌پزخانه‌های محمودآباد برگز…
با من بخوان
, ,

کارگاه کتابداری برای مربیان مراکز کودکان کار

یکی از محورهای برنامه با من بخوان برپایی کتابخانه‌های کودک‌محور در مناطق محروم است. کتابخانه‌هایی که از کتاب‌های با کیفیت برخوردار باشند و با قفسه‌ها و وسایل مناسب کودک تجهیز شده باشند. کارشناسان موسسه تاریخ ادبیات کودکان در پی برپایی کتابخانه…
با من بخوان
, ,

بازگشایی کتابخانه‌ی کودک‌محور خانه‌ی فرهنگ محمودآباد

کتابخانه‌ی کودک محور خانه ی فرهنگ محمودآباد با پشتیبانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در چارچوب برنامه با من بخوان آغاز به کار کرد.این کتابخانه که از نیمه تیر ماه ۹۴ کار خدمات‌رسانی به کودکان و نوجوانان محله و خانواده‌های کارگری ک…