آموزش واک ت، محمودآباد ، فروردین 97
آموزش واک ش، محمودآباد، فروردین 97
بلندخوانی کتاب قورباغه و آواز پرنده، محمودآباد، فروردین 97
بلندخوانی داستانک هفتم شمارورزی لولوپی +1، محمودآباد، فروردین 97
بلندخوانی کتاب «بنفشه‌های عمونوروز»، محمودآباد، فروردین97
بلندخوانی کتاب چرا مشق‌ شبم را ننوشتم، محمودآباد، فروردین 97
آموزش واک ف، محمودآباد، فروردین 97
آموزش واک ر، محمودآباد، فروردین 97
با من بخوان
بلندخوانی داستانک هفتم شمارورزی لولوپی+۰، محمودآباد، اسفند 96
بلندخوانی کتاب بهار کی می‌آید، محمودآباد، اسفند 96
بلندخوانی کتاب بنفشه‌های عمو نوروز، محمودآباد، اسفند 96
آموزش واک ن، محمودآباد، اسفند 96
آموزش اعداد و اشکال هندسی شمارورزی لولوپی+۱، محمودآباد، اسفند 96
بلندخوانی کتاب «چی چی، قاشق و قیچی»، محمودآباد، اسفند 96
آموزش واک م، محمودآباد، اسفند96
بلندخوانی داستانک پنجم آواورزی، محمودآباد، اسفند 96
, , ,

بلندخوانی داستانک پنجم آواورزی، محمودآباد، اسفند ۹۶

آموزش داستانک پنجم از بخش سوم آواورزی به کودکان مهد شیفت عصر قبل از بلندخوانی داستانک در مورد آوای خروپف بزرگترها و ... که کودکان شنیده‌اند، گفت‌وگو کردیم و کودکان خیلی جالب آوای آن را تقلید می‌کردند. پس از بلندخوانی داستانک و گفت‌وگو و‌ پرسش و پاسخ …
آموزش واک اِ، محمودآباد، اسفند 96