, ,

بلندخوانی کتاب المر، محمودآباد، آذر ۹۷

ابتدا کتاب المر را بلندخوانی کردیم و سپس برای فعالیت بعد از بلندخوانی المری بزرگ با پاپیه ماشه درست کردیم. مربی: خانم فصیحی محل اجرا: خانه حمایتی محمودآباد لینک خرید کتاب المر لینک معرفی کتاب المر بیشتر بخوانید: بلندخوانی ک…
بلندخوانی کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد، محمودآباد، اردیبهشت 97
بلندخوانی داستانک 5 آواورزی، محمودآباد، اردیبهشت 97
آموزش واک ت، محمودآباد، اردیبهشت 97
بلندخوانی کتاب «آبی کوچولو، زرد کوچولو»، محمودآباد، اردیبهشت 97
بلندخوانی کتاب چرا باید دست‌هایم را بشویم وقتی کثیف نیستند، محمودآباد، اردیبهشت 97
آموزش واک ز، محمودآباد، اردیبهشت97
آموزش رسم چوب خط و سودوکو شمارورزی لولوپی+1، محمودآباد، اردیبهشت 97
آموزش واک ش، محمودآباد، فروردین 97
آموزش واک ج، محمودآباد، فروردین 97
بلندخوانی کتاب گیاهان، محمودآباد، فروردین 97