, , ,

بلندخوانی کتاب المر، سراوان، بهمن ۹۷

ابتدا کتاب المر را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردم و سپس برای فعالیت بعد از بلندخوانی با آن‌ها جشن المر گرفتیم.مربی: خانم خوشرومحل اجرا: مدرسه سکینه مراد آباد، سراوانلینک خرید کتاب المر لینک معرفی کتاب المربیشتر بخوانید…
فعالیت کتاب المر، سراوان، بهمن 97
,

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، سراوان، دی ۹۷

ابتدا کتاب مرغ سرخ پاکوتاه را بلندخوانی کردم و سپس به پرسش و گفت‌وگو پرداختیم.بعد نمایش مرغ سرخ پاکوتاه را با همراهی دانش‌آموزان اجرا کرده و از این ماکت و گفت‌وگوها برای تدریس فارسی، ریاضی و علوم نیز استفاده شد.مربی: کیوان نعمتی …