,

با گرگ‌های درون قفسه‌های لباس دوست شوید!

تجربه‌ای از بلندخوانی کتاب گرگ در قفسه ی لباس در منطقه گوریه استان خوزستانکتاب گرگ در قفسه ی لباس اثر نیره‌ی تقوی یکی از کتاب‌های مورد علاقه‌ی کودکان در کتابخانه‌ی «با من بخوان» گوریه از توابع بخش شعیبیه شهرستان شوشتر در استان خوزستان است…