کارشناسان برنامه «با من بخوان» با هدف بالا بردن کیفیت نشست‌های کتاب‌خوانی و فعالیت‌های در پیوند با کتاب، تاکنون برای بیش از ۵۰ کتاب باکیفیت در برنامه، کتابچه‌های راهنما منتشر کرده اند. این کتابچه‌ها که همراه با کتاب و برگه‌های فعالیت در دسترس آموزگاران، ترویج‌گران و خانواده‌ها قرار دارد، راهنمایی سودمند و کاربردی برای پربار کردن نشست‌های بلندخوانی با کودکان است.

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «طوطی و بقال»

2022-08-28/توسط sheida

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آرش کمان‌دار»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو زرد کوچولو»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آهنگ تار کولی»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «ایزی و راسو»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «این جا مال من است»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «بدترین پسر دنیا»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «پسر ماجراجو»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «تخم پنگوئن امپراتور»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «چه و چه و چه یک بچه!»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «تق تق ماا، گاوهایی که تایپ می‌کنند»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «خانه‌ای در شب»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «می‌خوایم یه خرس شکار کنیم»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «داستانک‌های خرگوش حکیم»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «خفاش دیوانه»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «روباه قرمز، سلام»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «سوال بزرگ»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «قصه‌های برگزیده از آثار شیخ عطار»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «غول مهربان صحرا (دنیای کاکتوسی به نام ساگارو)»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «المر فیل رنگارنگ»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «قورباغه قورباغه است»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «داستانک‌های نخودی»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «رفتم به باغی»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «کنسرت پنج موش بامزه»

2017-09-19/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»

2017-09-19/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «معدن زغال سنگ کجاست؟»

2017-09-19/توسط admin2