کارشناسان برنامه «با من بخوان» با هدف بالا بردن کیفیت نشست‌های کتاب‌خوانی و فعالیت‌های در پیوند با کتاب، تاکنون برای بیش از ۵۰ کتاب باکیفیت در برنامه، کتابچه‌های راهنما منتشر کرده اند. این کتابچه‌ها که همراه با کتاب و برگه‌های فعالیت در دسترس آموزگاران، ترویج‌گران و خانواده‌ها قرار دارد، راهنمایی سودمند و کاربردی برای پربار کردن نشست‌های بلندخوانی با کودکان است.

دستنامه‌ی منابع کتابخانه‌ای محیط زیستی

2024-06-18/توسط sheida

راهنمای خواندن و فعالیت‌های مجموعه کتاب‌های قورباغه

2023-01-04/توسط sheida

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «هویج پالتوپوش»

2022-12-11/توسط sheida

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «هفت اسب، هفت‌رنگ»

2022-12-11/توسط sheida

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «همایش پرندگان»

2022-12-11/توسط sheida

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «فرشته پدربزرگ»

2022-12-11/توسط sheida

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «جزیره شادی»

2022-12-11/توسط sheida

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «فراتر از یک رویا»

2022-12-10/توسط sheida

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «جادو»

2022-12-04/توسط sheida

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «پیکو، جادوگر کوچک»

2022-12-04/توسط sheida

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «پرنده قرمز»

2022-12-04/توسط sheida

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آهنگ تار کولی»

2022-12-04/توسط sheida

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «طوطی و بقال»

2022-08-28/توسط sheida

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آرش کمان‌دار»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو زرد کوچولو»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «بنفشه‌های عمو نوروز»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «ایزی و راسو»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «این‌جا مال من است»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «بدترین پسر دنیا»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «پسر ماجراجو»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «تخم پنگوئن امپراتور»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «چه و چه و چه یک بچه!»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «تق تق ماا، گاوهایی که تایپ می‌کنند»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «خانه‌ای در شب»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «می‌خوایم یه خرس شکار کنیم»

2017-09-20/توسط admin2

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «داستانک‌های خرگوش حکیم»

2017-09-20/توسط admin2