کتابخوانی در روز جهانی صلح در موسسه توانمندسازی مهر و ماه
,

بلندخوانی کتاب آبی کوچولو، مهروماه، تیر ۹۸

پس از بلندخوانی از بچه‌ها پرسیدم در منزلشان ظرف‌هایی که رویش تصویر یا نقاشی باشد دیده‌اند، گفتند: بلی رویشان پرنده و ... دارد. یکی از بچه‌ها گفت: بعضی‌ها از خودشان عکس می‌گیرند روی بشقاب چاپ می‌کنند. دو بشقاب کوچک دارای تصویر را به بچه‌ها د…