,

بلندخوانی کتاب همایش پرندگان، ریجاب، فروردین ۹۸

فعالیت بلندخوانی کتاب همایش پرندگان امروز کتابخانه ریجاب  میزبان جمعی از مهمان‌های نوروزی بود  بچه‌ها بعد از کمی بازی و سرگرمی  با فضای کتابخانه و کتاب‌ها آشنا شدند و ابراز خوشحالی کردند. برای آن‌ها کتاب همایش پرندگان را بلندخوانی کر…