نخودی همراه تابستانی کودکان بازمانده از تحصیل مرکز کوشای زاهدان
, ,

بلندخوانی کتاب المر، بیمارستان بهرامی، امرداد ۹۸

امروز برای بار دوم در بخش‌های بیمارستان وارد شدیم. کودکان به علت بیماری‌شان و گرفتن داروی مداوم از طریق سرم تراپی و داشتن آنژیو کت در دست و پاها به‌شدت دچار محدودیت می‌باشند و نیز همراه با همه‌ی این‌ها درد به شدت فشارآور هست. ابتدا به هم…
برنامه خواندن با نوزاد و نوپا