گزارش تصویری روز جهانی کامی‌شی‌بای، ۱۴۰۱

 7 دسامبر (16 آذر) روز جهانی کامی‌شی‌بای است. امسال هم، به‌رغم شرایط دشواری که با آن روبه‌روایم، شماری از ترویج‌گران و علاقه‌مندان کامی‌شی‌بای در برنامه‌ی «با من بخوان» همانند سال‌های گذشته با اجرای کامی‌شی‌بای و فعالیت‌های در پیوند برای کودکان این روز را گرامی دا…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «هویج پالتوپوش»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «هویج پالتوپوش»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از …

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «هفت اسب، هفت‌رنگ»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «هفت اسب، هفت‌رنگ»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از سوی…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «همایش پرندگان»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «همایش پرندگان»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از …

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «فرشته پدربزرگ»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «فرشته پدربزرگ»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان کتاب فرشته پدربزرگ نوشته یوتا باوئر، برنده برجسته‌ترین جایزه ادبیات کودکان است و داستانی است درباره پدربزرگی که نوه خود را برای مرگ خود آماده می‌کند، د…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «جزیره شادی»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «جزیره شادی»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از سو…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «فراتر از یک رویا»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «فراتر از یک رویا»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از س…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «جادو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «جادو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های باکیفیت را تهیه کرده و…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «پیکو، جادوگر کوچک»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «پیکو، جادوگر کوچک»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های با…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «پرنده قرمز»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «پرنده قرمز»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های باکیفیت ر…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آهنگ تار کولی»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های باکیفیت را تهیه کرده و در دسترس م…