نمونه فعالیت‌های انجام شده در ندای ماندگار:

بلندخوانی کتاب درخت خاطره

بلندخوانی کتاب درخت خاطره / ندای ماندگار/ مرداد ماه ۱۴۰۱

2022-09-26/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب المر به مناسبت روز جهانی المر/ ندای ماندگار/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-12/توسط admin

تدریس واک «ج»/ موسسه ندای ماندگار/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-17/توسط admin

بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم/ کتابخانه ندای ماندگار/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-01/توسط admin

بلندخوانی کتاب خفاش وارونه/ کتابخانه ندای ماندگار/ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-05-01/توسط admin

الفباورزی با کاکا کلاغه / موسسه ندای ماندگار/ ۲ اسفندماه ۱۴۰۰

2022-02-27/توسط admin

بلندخوانی کتاب موش کتابخانه/ موسسه ندای ماندگار/ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-01-03/توسط admin

آواورزی با سیبیلک/ موسسه ندای ماندگار/ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰

2022-01-03/توسط admin

بلندخوانی کتاب بازی می‌کنیم یاد می‌گیریم به مناسبت هفته جهانی بازی/ موسسه ندای ماندگار/ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰

2022-01-03/توسط admin

بلندخوانی کتاب «لولو»، موسسه ندای ماندگار تهران، تابستان ۱۴۰۰

2021-11-03/توسط admin
بلندخوانی کتاب «یک چیز دیگر»

بلندخوانی کتاب «یک چیز دیگر»، موسسه ندای ماندگار تهران، مهرماه۱۴۰۰

2021-11-03/توسط admin
بلندخوانی کتاب تولدت مبارک هاپو

بلندخوانی کتاب «تولدت مبارک هاپو»، موسسه ندای ماندگار تهران، تیر۱۴۰۰

2021-11-03/توسط admin

بلندخوانی کتاب پنگوئن، موسسه ندای ماندگار تهران، شهریور ۱۴۰۰

2021-11-03/توسط admin
فعالیت‌های کتاب بلندخوانی با کاکاکلاغه

بلندخوانی کتاب الفباورزی با کاکاکلاغه واک(ن)، موسسه ندای ماندگار تهران، تیر۱۴۰۰

2021-11-03/توسط admin
نه به پلاستیک

کودکان سبز به پلاستیک «نه» می‌گویند!

2021-10-13/توسط admin

اجرای نمایش در موسسه ندای ماندگار، تیر ۱۴۰۰

2021-07-26/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب خرگوش و بازیافت به مناسبت روز جهانی محیط زیست، خرداد ۱۴۰۰

2021-06-23/توسط sheida

بلندخوانی کتاب دوباره المر به مناسبت روز حمایت از زبان مادری، اسفند ۱۳۹۹

2021-06-23/توسط sheida

پیوند بلندخوانی و زندگی روزمره، موسسه ندای ماندگار، بهمن ۱۳۹۹

2021-04-17/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب خورشید خانم آفتاب کن در شب یلدا، ندای ماندگار، آذر ۹۹

2020-12-21/توسط sheida

روز جهانی کامی‌شی‌بای، مرکز توانمندسازی ندای ماندگار، آذر ۹۹

2020-12-19/توسط sheida
بلندخوانی کتاب «یک چیز سیاه»، آوای ماندگار، اسفند 98 

بلندخوانی کتاب «یک چیز سیاه»، آوای ماندگار، اسفند ۹۸ 

2020-02-20/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «آواورزی با سی‌بی‌لک»، آوای ماندگار، بهمن98

بلندخوانی کتاب «آواورزی با سی‌بی‌لک»، آوای ماندگار، بهمن۹۸

2020-02-08/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال»، آوای ماندگار، بهمن 98

بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال»، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

به مناسبت هفته بلندخوانی، مادران را دعوت کردیم. نخست، درباره…
2020-01-26/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»، آوای ماندگار، بهمن 98

بلندخوانی کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

2020-01-25/توسط هدیه خلیلیان

تجربه‌ی مشارکت مادران و کودکان، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

2020-01-25/توسط نرگس پرسنده

آواورزی با سی‌بی‌لک، آوای ماندگار، دی ۹۸

2020-01-11/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب «مهمان‌های ناخوانده»، آوای ماندگار، آذر 98

بلندخوانی کتاب «مهمان‌های ناخوانده»، آوای ماندگار، آذر ۹۸

2019-12-17/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «جادوگر دهكده سبز»، آوای ماندگار، آذر 98

بلندخوانی کتاب «جادوگر دهکده‌ی سبز»، آوای ماندگار، آذر ۹۸

2019-12-12/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «سفر به سرزمین وحشی‌ها»، آوای ماندگار، آذر 98

بلندخوانی کتاب «سفر به سرزمین وحشی‌ها»، آوای ماندگار، آذر ۹۸

2019-12-11/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب لولوپی، آوای ماندگار، آذر 98

بلندخوانی کتاب لولوپی، آوای ماندگار، آذر ۹۸

2019-12-09/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «به به لیمو وکاکلی»، آوای ماندگار، آذر 98

بلندخوانی کتاب «به به لیمو و کاکلی»، آوای ماندگار، آذر ۹۸

به به لیمو و کاکلی (کامی شی بای) به شکل کارت‌های قصه‌گویی یا…
2019-12-07/توسط هدیه خلیلیان
بارگذاری موارد بیشتر

This post is also available in: انگلیسی