روز جهانی صلح، مرکز توانمندسازی مهر و ماه، شهریور ۹۹

2020-09-21/by editor96

بلند خوانی نگذار کبوتر تا دیر وقت بیدار بماند، بنجار، اردیبهشت ۹۹

2020-04-28/by editor96

بلندخوانی کتاب احساس‌های خرگوشی، قشم، اردیبهشت ۹۹

2020-04-24/by editor96

بلندخوانی مهارت‌های زندگی با دوست، جیرفت، فروردین ۹۹

2020-04-19/by editor96

بلندخوانی کتاب مورچه‌های ندانم کار، جیرفت، فروردین ۹۹

2020-04-11/by editor96

بلندخوانی کتاب سنجاب کجا رفته بود، بنجار، فروردین ۹۹

2020-04-09/by editor96

فعالیت در ایام کرونا، ریجاب، اسفند ۹۸

2020-03-05/by editor96

بلندخوانی کتاب «یک چیز سیاه»، آوای ماندگار، اسفند ۹۸ 

2020-02-20/by هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب آن پایین چه خبر است، ریجاب، بهمن ۹۸

2020-02-18/by editor96

بلندخوانی کتاب تق تق ماا گاوهایی که تایپ می‌کنند، عشایر زاهدان، بهمن ۹۸

2020-02-10/by editor96

بلندخوانی کتاب «آواورزی با سی‌بی‌لک»، آوای ماندگار، بهمن۹۸

2020-02-08/by هدیه خلیلیان

بلندخوانی موش مترو ، کتابخانه دبستان ادب قصر شیرین، بهمن ۹۸

2020-02-04/by editor96

بلندخوانی کتاب امپراتور سیب‌زمینی چهارم، قشم، بهمن ۹۸

2020-01-28/by نرگس پرسنده

آواورزی با سی‌بی‌لک، قشم، بهمن ۹۸

2020-01-27/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال»، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

به مناسبت هفته بلندخوانی، مادران را دعوت کردیم. نخست، درباره…
2020-01-26/by هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب جک و سایه‌ی شگفت‌انگیزش، زهک، بهمن ۹۸

2020-01-26/by نرگس پرسنده

تجربه‌ی مشارکت مادران و کودکان، کوشا، بهمن ۹۸

2020-01-26/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب دوباره المر، ثلاث، بهمن ۹۸

2020-01-25/by editor96

بلندخوانی کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

2020-01-25/by هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب قصه‌های کوتی کوتی، قشم، بهمن ۹۸

2020-01-25/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب یک اتفاق تازه، قشم، بهمن ۹۸

2020-01-25/by نرگس پرسنده

تجربه‌ی مشارکت مادران و کودکان، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

2020-01-25/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب دیو سیاه و موش سفید، قروه، بهمن ۹۸

2020-01-22/by editor96

هفته‌ی بلندخوانی، گورانکش، بهمن ۹۸

2020-01-22/by editor96

بلندخوانی کتاب با هم قلعه می‎‌سازیم، قشم، بهمن ۹۸

2020-01-21/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، کتابخانه‌ی آناهیتا، دی ۹۸

2020-01-18/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سؤال بزرگ، کتابخانه‌ی آناهیتا، دی ۹۸

2020-01-18/by نرگس پرسنده

فارسی‌آموز نخودی، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/by editor96

آواورزی با سی‌بی‌لک، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/by editor96

بلندخوانی در کتابخانه، سرپل ذهاب، دی ۹۸

2020-01-18/by editor96

بلندخوانی کتاب لوبی‌ها در من نبودم، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/by editor96

روز جهانی حمایت از حیوانات، ثلاث، دی۹۸

2020-01-16/by editor96

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، قشم، دی ۹۸

2020-01-16/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب مهمان‌های ناخوانده، ریجاب، دی ۹۸

2020-01-16/by editor96

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، ریجاب، دی ۹۸

2020-01-15/by editor96

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، پلدختر، دی ۹۸

2020-01-13/by نرگس پرسنده