بلندخوانی کتاب احساس‌های خرگوشی، قشم، اردیبهشت ۹۹

2020-04-24/توسط editor96

بلندخوانی مهارت‌های زندگی با دوست، جیرفت، فروردین ۹۹

2020-04-19/توسط editor96

بلندخوانی کتاب مورچه‌های ندانم کار، جیرفت، فروردین ۹۹

2020-04-11/توسط editor96

بلندخوانی کتاب سنجاب کجا رفته بود، بنجار، فروردین ۹۹

2020-04-09/توسط editor96

بلندخوانی کتاب تق تق ماا گاوهایی که تایپ می‌کنند، عشایر زاهدان، بهمن ۹۸

2020-02-10/توسط editor96

بلندخوانی کتاب امپراتور سیب‌زمینی چهارم، قشم، بهمن ۹۸

2020-01-28/توسط نرگس پرسنده

آواورزی با سی‌بی‌لک، قشم، بهمن ۹۸

2020-01-27/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب جک و سایه‌ی شگفت‌انگیزش، زهک، بهمن ۹۸

2020-01-26/توسط نرگس پرسنده

تجربه‌ی مشارکت مادران و کودکان، کوشا، بهمن ۹۸

2020-01-26/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قصه‌های کوتی کوتی، قشم، بهمن ۹۸

2020-01-25/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب یک اتفاق تازه، قشم، بهمن ۹۸

2020-01-25/توسط نرگس پرسنده

تجربه‌ی مشارکت مادران و کودکان، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

2020-01-25/توسط نرگس پرسنده

هفته‌ی بلندخوانی، گورانکش، بهمن ۹۸

2020-01-22/توسط editor96

بلندخوانی کتاب با هم قلعه می‎‌سازیم، قشم، بهمن ۹۸

2020-01-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، کتابخانه‌ی آناهیتا، دی ۹۸

2020-01-18/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سؤال بزرگ، کتابخانه‌ی آناهیتا، دی ۹۸

2020-01-18/توسط نرگس پرسنده

فارسی‌آموز نخودی، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/توسط editor96

آواورزی با سی‌بی‌لک، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/توسط editor96

بلندخوانی کتاب لوبی‌ها در من نبودم، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/توسط editor96

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، قشم، دی ۹۸

2020-01-16/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، پلدختر، دی ۹۸

2020-01-13/توسط نرگس پرسنده

کتابخوانی در کتابخانه‌ی دانش و مهر، نسیم‌شهر،دی ۹۸

2020-01-11/توسط نرگس پرسنده

آواورزی با سی‌بی‌لک، آوای ماندگار، دی ۹۸

2020-01-11/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، دورود، دی ۹۸

2020-01-10/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، دورود، دی ۹۸

2020-01-10/توسط نرگس پرسنده

الفباورزی با کاکاکلاغه، بنجار، دی ۹۸

2020-01-07/توسط editor96

جشن روز آتش‌نشانی، جیرفت، مهر ۹۸

2020-01-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی المر، زاهدان، مهر۹۸

2020-01-07/توسط نرگس پرسنده

فعالیت کتاب لولوپی+۰، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-07/توسط editor96

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، قشم، دی ۹۸

2020-01-06/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، بنجار، دی ۹۸

2020-01-05/توسط editor96

بلندخوانی کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند، جیرفت، دی ۹۸

2020-01-04/توسط editor96

فعالیت آواورزی، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-04/توسط editor96

الفباورزی با کاکاکلاغه، خوانسار، دی ۹۸

2020-01-02/توسط editor96

بلندخوانی لولوپی+۰، خوانسار، دی ۹۸

2020-01-01/توسط editor96

فعالیت آواورزی با سی‌بی‌لک، محمودآباد، دی ۹۸

2019-12-29/توسط editor96