بلندخوانی دویدم و دویدم، قشم، تیر ۹۸

2019-07-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب تک‌خال، قشم، تیر۹۸

2019-07-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی سلام! مگسک – داستان‌های مگسک و پسرک، قشم، تیر۹۸

2019-07-14/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب همه آن‌ها یک گربه دیدند، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب من آماده نیستم، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب سارا کوچولو مواظب باش، قشم، تیر ۹۸

2019-07-11/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب تو یک جوجه هستی، قشم، تیر۹۸

2019-07-10/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب شلی، گوسفند پشمالو، قشم، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دم گربه‌ها را بکش، قشم، تیر ۹۸

2019-07-04/توسط نگار نادرپژوه

نشست با مادران، خوانسار، تیر۹۸

در مورد بلندخوانی و شیوه‌های درست آن با خانم‌ها صحبت کردیم. ای…
2019-07-02/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی ماه و مرد کشاورز، خوانسار، تیر۹۸

2019-07-02/توسط نگار نادرپژوه

نمایش افسانه‌ی درخت خرما و بزی، قشم، تیر ۹۸

2019-07-02/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، کلاله، تیر۹۸

2019-07-02/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند، جیرفت، تیر ۹۸

2019-06-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی افسانه درخت خرما و بزی، قشم، تیر۹۸

2019-06-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دست برای زدن نیست، جیرفت، تیر ۹۸

2019-06-26/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب هر چیزى را دور نریز!، کلاله، تیر ۹۸

2019-06-26/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی المر، کلاله، تیر ۹۸

2019-06-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب تق‌تق ماا، جیرفت، خرداد ۹۸

2019-06-20/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، لار، خرداد۹۸

2019-06-18/توسط نگار نادرپژوه

واژه‌نامه چسیتانی، کلاله، خرداد ۹۸

2019-06-17/توسط نگار نادرپژوه
فعالیت روز المر، تهران، خرداد 98

فعالیت روز المر، تهران، خرداد ۹۸

2019-06-05/توسط آذر زابلی پور
بلندخوانی کتاب المر و روز المر، تهران، خرداد 98

بلندخوانی کتاب المر و روز المر، تهران، خرداد ۹۸

2019-06-05/توسط آذر زابلی پور
فعالیت کتاب چه وچه وچه یه بچه، سراوان، دی 96

فعالیت کتاب چه وچه وچه یه بچه، سراوان، دی ۹۶

2019-06-01/توسط آذر زابلی پور

بلندخوانی یک داستان محشر، جیرفت، خرداد۹۸

2019-05-31/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب باستر خرگوشک عاشق کتاب خواندنه، جیرفت، خرداد۹۸

2019-05-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب،خوانسار، ۸ خرداد

2019-05-29/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی مرغ سرخ پاکوتاه، جیرفت، خرداد ۹۸

2019-05-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی داستانک لاکی پیر، ساری، اردیبهشت۹۸

2019-05-20/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک ای، بهشهر، اردیبهشت۹۸

واک ای از بسته‌ی آواورزی را با بچه‌ها کار کردیم.

مربی: خانم‌ عالیش…
2019-05-20/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک او، بهشهر، اردیهشت۹۸

2019-05-20/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی بوسه‌هایی برای بابا، جیرفت، اردیبهشت۹۸

2019-05-20/توسط نگار نادرپژوه

سفالگری، بهشهر، اردیبهشت۹۸

2019-05-20/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی داستانک دوم آواورزی، بهشهر، اردیبهشت۹۸


2019-05-20/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک ا، بهشهر، اردیبهشت۹۸

2019-05-20/توسط نگار نادرپژوه