بلندخوانی کتاب توسط همیار کتابخانه در کتابخانه جوانرود، تیر۱۴۰۰

2021-07-27/توسط عطیه ملک‌زاهدی

اجرای نمایش در موسسه ندای ماندگار، تیر ۱۴۰۰

2021-07-26/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب و ساخت کاردستی در کتابخانه نویدوحی درگهان،تیر ۱۴۰۰

2021-07-23/توسط عطیه ملک‌زاهدی

اجرای نمایش‌های باستانی در کتابخانه با من بخوان ثلاث‌باباجانی، تیر ۱۴۰۰

2021-07-23/توسط عطیه ملک‌زاهدی

روز درختکاری در کتابخانه با من بخوان سازورسازه آذرستان

2021-07-19/توسط عطیه ملک‌زاهدی

آواورزی با سی‌بی‌لک، انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بم، سال تحصیلی ۹۹-۰۰

2021-06-30/توسط editor96

نمایش سایه، انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بم، خرداد ۱۴۰۰

2021-06-30/توسط editor96

بلندخوانی کتاب خرگوش و بازیافت به مناسبت روز جهانی محیط زیست، خرداد ۱۴۰۰

2021-06-23/توسط sheida

بلندخوانی کتاب دوباره المر به مناسبت روز حمایت از زبان مادری، اسفند ۱۳۹۹

2021-06-23/توسط sheida

بلندخوانی کتاب قورباغه و گنج، جیرفت، ۱ مرداد ۹۸

2021-06-19/توسط آذین بذرافشان

تلفیق بلندخوانی کتاب «قورباغه و گنج» با الفباورزی، خرم‌آباد، بهمن ۱۳۹۸

2021-06-19/توسط آذین بذرافشان

تلفیق نمایش کاغذی کتاب المر و آموزش بازیافت، دورود، دی ۱۳۹۸

2021-06-15/توسط آذین بذرافشان

جشن روز المر، کتابخانه صدرالواعظین خوانسار، خرداد۱۴۰۰

2021-06-14/توسط عطیه ملک‌زاهدی

جشن روز المر، کتابخانه آذرستان، خرداد ۱۴۰۰

2021-06-14/توسط عطیه ملک‌زاهدی

شمارورزی با لولوپی،انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بازار، اردیبهشت ۹۹

2021-05-05/توسط editor96

اجرای نمایش در کتابخانه نیایش شهرستان روانسر، بهمن ۱۳۹۹

2021-05-05/توسط عطیه ملک‌زاهدی

فعالیت‌های محیط‌زیستی کتابخانه مهتاب روستای چایخانسر، اسفند ۱۳۹۹

2021-05-03/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب آن کفش‌ها در کتابخانه عشایری زاهدان، زمستان ۱۳۹۹

2021-05-01/توسط عطیه ملک‌زاهدی

اجرای نمایش کتاب رفتم به باغی در جیرفت، مهر ۱۳۹۹

2021-05-01/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب «داستان چرا باید دست‌ها را بشوییم وقتی کثیف نیستند» در کتابخانه کودک‌محور دبستان امام علی النقی(ع)، اسفند۱۳۹۹

2021-04-19/توسط عطیه ملک‌زاهدی

کاشت درخت در روز درختکاری، انجمن پویش، اسفند۱۳۹۹

2021-04-19/توسط عطیه ملک‌زاهدی

آواورزی با سی‌بی‌لک در انجمن حمایتی محمودآباد، دی ۱۳۹۹

2021-04-18/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب، سرپل ذهاب، بهمن ۱۳۹۹

2021-04-17/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب خرس کوچولوها به گردش می‌روند، گوریه، فروردین ۱۴۰۰

2021-04-17/توسط عطیه ملک‌زاهدی

پیوند بلندخوانی و زندگی روزمره، موسسه ندای ماندگار، بهمن ۱۳۹۹

2021-04-17/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلند خوانی کتاب رفتم به باغی در کتابخانه یحیی مافی، فروردین ۱۴۰۰

2021-04-17/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب حق دارم کودک باشم در کتابخانه زلان

2021-04-07/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب در کتابخانه نویدوحی درگهان

2021-04-07/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب توسط کودکان در کتابخانه با من بخوان جوانرود

2021-04-02/توسط عطیه ملک‌زاهدی

ساخت کاردستی در کتابخانه با من بخوان ثلاث‌باباجانی

2021-04-02/توسط عطیه ملک‌زاهدی

فعالیت کتابخانه با من بخوان ریجاب

2021-04-02/توسط عطیه ملک‌زاهدی

آشنایی با پیام‌های دیداری، انجمن حمایت از کودکان کار – مرکز همه کودکان، اسفند ۹۹

2021-03-03/توسط editor96

فعالیت‌های سواد پایه، مرکز کوشای زاهدان، بهمن ۹۹

2021-01-28/توسط editor96

نمایش عروسکی الفباورزی و فارسی‌آموز، انجمن حمایت از کودکان کار،مولوی، دی ۹۹

2021-01-07/توسط editor96

الفباورزی و شمارورزی، انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز خاوران، دی ۱۳۹۹

2021-01-05/توسط editor96

فعالیت‌های لولوپی + ۱، مرکز کوشای زاهدان، دی ۹۹

2021-01-02/توسط editor96