بلندخوانی کتاب چراغ‌قوه، ریجاب، شهریور۹۸

2019-08-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، سراوان، مرداد ۹۸

2019-08-11/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، هیرمند، اردیبهشت۹۸

2019-08-10/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دست برای زدن نیست، جوانرود، مرداد۹۸

2019-08-04/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد، ریجاب، اردیبهشت۹۸

2019-08-03/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب‌های دویدم و دویدم و ایزی و راسو، جوانرود، مرداد ۹۸

2019-08-03/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب‌های یک دقیقه صبر کن و جزیره شادی، جوانرود، مرداد ۹۸

2019-07-31/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب‌های دیو سیاه و موش سفید و نویل، جوانرود، مرداد۹۸

2019-07-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، مرداد ۹۸

2019-07-28/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، مرداد ۹۸

2019-07-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی چه و چه و چه یک بچه، قشم، مرداد ۹۸

2019-07-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه و آواز پرنده، قشم، مرداد۹۸

2019-07-24/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، مرداد۹۸

2019-07-24/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک نون، زاهدان، تیر ۹۸

2019-07-21/توسط نگار نادرپژوه

آواوررزی با سی‌بی‌لک، ساری، تیر۹۸

ابتدا آواها و داستانک‌های قبلی با بچه‌ها مرور شد، سپس داس…
2019-07-21/توسط نگار نادرپژوه

ترویج کتابخوانی، زابل، تیر۹۸

2019-07-20/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب پدرهایی که از کتابخانه به امانت گرفتم، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی المر، عشایر زاهدان، تیر ۹۸

2019-07-17/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی فارسی‌آموز، کوهرنگ، تیر۹۸

2019-07-17/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک آ، زاهدان، تیر ۹۸

2019-07-16/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی دویدم و دویدم، قشم، تیر ۹۸

2019-07-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب تک‌خال، قشم، تیر۹۸

2019-07-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، تیر۹۸

2019-07-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی سلام! مگسک – داستان‌های مگسک و پسرک، قشم، تیر۹۸

2019-07-14/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب نجات دنیا در چند ساعت، ریجاب تیر۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «شیر کتابخانه»، ویست، تیر 98

بلندخوانی کتاب «شیر کتابخانه»، ویست، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب همه آن‌ها یک گربه دیدند، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب من آماده نیستم، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی معدن زغال سنگ کجاست؟، هیرمند، تیر۹۸

2019-07-12/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب سارا کوچولو مواظب باش، قشم، تیر ۹۸

2019-07-11/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب تو یک جوجه هستی، قشم، تیر۹۸

2019-07-10/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب کرم اندازه گیری، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-10/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قصه‎های خوب برای بچه‌های خوب، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-09/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی دویدم و دویدم و وسلی‌آباد، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-08/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب شلی، گوسفند پشمالو، قشم، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه