بلندخوانی کتاب «احتیاط حمله‌ی موش‌ها و دیگران»/ کتابخانه سپهر/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-17/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب «قورباغه می‌ترسد»/ کتابخانه کودک‌محور سپهر/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-17/توسط editorNKH

تدریس واک «ج»/ موسسه ندای ماندگار/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-17/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب به به لیمو کاکلی/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-15/توسط editorNKH

آموزش واک‌های فارسی با داستانک‌های نخودی و شعر‌های الفبا‌ورزی با کاکاکلاغه و ریاضی/ انجمن حمایت از کودکان کار بم/ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-05-15/توسط editorNKH

آموزش واک‌های فارسی با داستانک‌های نخودی و شعر‌های الفبا‌ورزی با کاکاکلاغه و ریاضی/ انجمن حمایت از کودکان کار بم/ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-05-15/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم/ کتابخانه ندای ماندگار/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-01/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب خفاش وارونه/ کتابخانه ندای ماندگار/ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-05-01/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب جنگل‌های مانگرو/ کتابخانه آسمان/ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-05-01/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب چندتا درخت/ کتابخانه آسمان/ اسفند ماه ۱۴۰۰

2022-05-01/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب المر/ کتابخانه سرلک/ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

2022-05-01/توسط editorNKH

ساخت کاردستی و اجرای نمایش، انجمن حمایت از کودکان کار- مرکز بازار، فروردین ۱۴۰۱

2022-04-27/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب المر/ کتابخانه سرلک/ اردیبهشت ۱۴۰۱

2022-04-27/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی به مناسبت بزرگداشت عطار نیشابوری/ کتابخانه ثلاث‌باباجانی/ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-04-25/توسط editorNKH

بلندخوانی دو کتاب برای دو گروه از کودکان/ کتابخانه سرخه‌بان/ اسفند ماه ۱۴۰۰

2022-04-25/توسط editorNKH

سوادآموزی و بلندخوانی کودک، فروردین۱۴۰۱

2022-04-24/توسط عطیه ملک‌زاهدی

اجرای نمایش و بلندخوانی کتاب بنفشه‌های عمو نوروز، باینگان، فروردین۱۴۰۱

2022-04-24/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر/ کتابخانه روستای سرخه‌بان/ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-04-18/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب رفتم به باغی/ کتابخانه روستای سرخه‌بان/ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-04-18/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب وقتی اندوه به دیدارم می‌آید/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-12/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب شش مرد/ کتابخانه ریجاب/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-10/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب کارل و معنای زندگی در دبستان وحدت/ کتابخانه باینگان/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-05/توسط editorNKH

اهدای جوایز کرم کتاب/ کتابخانه زلان/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-05/توسط editorNKH

پروژه سوادآموزی مادران/ شیرآباد زاهدان/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-05/توسط editorNKH

فعالیت‌های انجام شده در موسسه‌ی نوید زندگی کوشا/ شیرآباد زاهدان/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-05/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب گربه‌ی آقای براون/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-04/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب لولوپی ۱/ کودکان باز مانده از تحصیل جهادآباد/ اسفند ماه ۱۴۰۰

2022-04-04/توسط editorNKH

اجرای نمایش کتاب بنفشه‌های عمو نوروز/ کتابخانه دبستان شهید برقعی/ اسفند ماه ۱۴۰۰

2022-04-03/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب هفت اسب، هفت رنگ/ کتابخانه نیایش/ آذر ماه ۱۴۰۰

2022-03-16/توسط editorNKH

فعالیت کودکان در کتابخانه/ کتابخانه نیایش/ شهریور ماه ۱۴۰۰

2022-03-15/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب‌های صبح‌بخیر خرگوش کوچولو و المر/ روستای سرخه‌بان/ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-03-15/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب درخت خرما و بزی/ روستای سرخه‌بان/ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-03-15/توسط editorNKH

آموزش کتاب از ۱ تا ۱۰/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ اسفند ماه ۱۴۰۰

2022-03-15/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب داگلی بغلی/ روستای سرخه‌بان/ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-03-13/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند/ دبستان استقلال/ اسفند ماه ۱۴۰۰

2022-03-12/توسط editorNKH

تدریس واک و بلندخوانی/ انجمن حمایت از کودکان کار- مرکز بازار/ ۱۶ تا ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-02-28/توسط editorNKH