آواورزی با سی‌بی‌لک، آوای ماندگار، دی ۹۸

2020-01-11/توسط نگار نادرپژوه

جشن روز آتش‌نشانی، جیرفت، مهر ۹۸

2020-01-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی المر، زاهدان، مهر۹۸

2020-01-07/توسط نگار نادرپژوه

پیدا کردن گنج لولوپی+۰، خوانسار، دی ۹۸

2020-01-01/توسط editor96

بلندخوانی کتاب مسابقه‌ی سبز، درگهان، دی ۹۸

2019-12-14/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی موش مترو، مهروماه، آبان ۹۷

2019-10-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، قشم، مهر ۹۸

2019-10-03/توسط نگار نادرپژوه

بزرگداشت روز آتشنشانی، جیرفت، مهر ۹۸

2019-10-01/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب پدربزرگِ من، قشم، مهر ۹۸

2019-10-01/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب پاندورا و پرنده، دایان، مهر۹۸

2019-09-30/توسط نگار نادرپژوه

آواورزی، زاهدان، مهر ۹۸

2019-09-28/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی ماجراهای لودی، زاهدان، مهر۹۸

2019-09-28/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب درخت بخشنده، جیرفت، مهر ۹۸

2019-09-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب المر، بیمارستان بهرامی، مهر ۹۸

2019-09-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی بچه‌ها از کجا می‌آیند؟، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-09-20/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب تمساح غول‌پیکر، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-09-19/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه وغریبه، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-09-19/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت کتاب المر، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب آهنگ تار کولی، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب آفتاب‌پرست غمگین، دایان، شهریور۹۸

2019-09-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب کنسرت پنج موش بامزه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-17/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب انتظار عروسکی، دایان، شهریور ۹۸

2019-09-17/توسط نگار نادرپژوه

جشن لایه‌ی اوزن، کتابخانه‌ی نوید وحی، شهریور ۹۸

2019-09-16/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، درگهان، شهریور ۹۸

2019-09-14/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب شیطونی‌های من و خواهرم خوشگل نشدم؟، دایان، شهریور ۹۸

2019-09-14/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی هفت رؤیای کلاغ، جیرفت، شهریور۹۸

2019-09-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قصه پنج تا موش و یک گربه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-12/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-09/توسط نگار نادرپژوه

بزرگداشت هوشنگ مردای کرمانی، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب من نمی‌خواهم قورباغه باشم، زاهدان، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی واژه‌نامه چیستانی، زابل، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب شاه، موش و پنیر، مهروماه، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب آن کفش‌ها، ریجاب، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نگار نادرپژوه

جشن پایان سال، مدرسه آل احمد، شهریور ۹۸

2019-09-06/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب افسانه درخت خرما و بزی، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-09-06/توسط نگار نادرپژوه