بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، قشم، مهر ۹۸

2019-10-03/توسط نگار نادرپژوه

بزرگداشت روز آتشنشانی، جیرفت، مهر ۹۸

2019-10-01/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب پدربزرگِ من، قشم، مهر ۹۸

2019-10-01/توسط نگار نادرپژوه

آواورزی، زاهدان، مهر ۹۸

2019-09-28/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی ماجراهای لودی، زاهدان، مهر۹۸

2019-09-28/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب درخت بخشنده، جیرفت، مهر ۹۸

2019-09-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی بچه‌ها از کجا می‌آیند؟، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-09-20/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب تمساح غول‌پیکر، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-09-19/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه وغریبه، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-09-19/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت کتاب المر، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب آهنگ تار کولی، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب کنسرت پنج موش بامزه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-17/توسط نگار نادرپژوه

جشن لایه‌ی اوزن، درگهان، شهریور ۹۸

2019-09-16/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، درگهان، شهریور ۹۸

2019-09-14/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی هفت رؤیای کلاغ، جیرفت، شهریور۹۸

2019-09-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قصه پنج تا موش و یک گربه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-12/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-09/توسط نگار نادرپژوه

بزرگداشت هوشنگ مردای کرمانی، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب من نمی‌خواهم قورباغه باشم، زاهدان، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی واژه‌نامه چیستانی، زابل، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب آن کفش‌ها، ریجاب، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب افسانه درخت خرما و بزی، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-09-06/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پا کوتاه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-05/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی لولوپی+۰، زابل، شهریور ۹۸

2019-09-03/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، شهریور ۹۸

2019-09-02/توسط نگار نادرپژوه

جشن روز صنعت چاپ، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-09-02/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب المر، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-09-01/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی خرگوش کوچولوی خوشحال، درگهان، شهریور ۹۸

2019-08-31/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب المر، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی المر، زابل، شهریور ۹۸

2019-08-28/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب فرانکلین درصحنه، جوانرود، شهریور ۹۸

2019-08-28/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب یک دقیقه صبر کن، زابل، شهریور ۹۸

2019-08-28/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب ماجراهای فیلی و فیگی، آوای ماندگار، شهریور ۹۸

2019-08-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، جیرفت، شهریور ۹۸

2019-08-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب سام و حیوان خانگی‌اش، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-27/توسط نگار نادرپژوه