بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، اوز، بهمن 96

بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، اوز، بهمن ۹۶

2019-03-26/توسط نگار نادرپژوه
آموزش واک «ص»، زهک، بهمن 97

آموزش واک «ص»، زهک، بهمن ۹۷

2019-02-16/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی داستانک سوم نخودی، کوهرنگ، آذر97

بلندخوانی داستانک سوم نخودی، کوهرنگ، آذر۹۷

2018-12-09/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، کوهرنگ، آذر 97

بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، کوهرنگ، آذر ۹۷

بسته‌ی آواورزی با سی‌بی‌لک را بلندخوانی کردیم و برای فعال…
2018-12-01/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی داستانک‌های نخودی، کوهرنگ، آذر 97

بلندخوانی داستانک‌های نخودی، کوهرنگ، آذر ۹۷

کتاب داستانک‌های نخودی نوشته‌ی محمدهادی محمدی را برای بچه‌ه…
2018-12-01/توسط نگار نادرپژوه
کارگاه ریاضی آموز لولوپی، اوز، آذر97

کارگاه ریاضی آموز لولوپی، اوز، آذر۹۷

2018-12-01/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی داستانک دوم از کتاب آواورزی، کوهرنگ، آبان 97

بلندخوانی داستانک دوم از کتاب آواورزی با سی‌بی‌لک، کوهرنگ، آبان ۹۷

2018-11-21/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی داستانک دوم از کتاب آواورزی، کوهرنگ، آبان 97

بلندخوانی داستانک دوم از کتاب آواورزی، کوهرنگ، آبان ۹۷

2018-11-21/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب «پدر بزرگ من»، خوانسار، مهر ۹۷

2018-10-06/توسط هورزاد

آواورزی با سی‌بی‌لک، خوانسار، مهر ۹۷

2018-10-01/توسط هورزاد

معرفی آتش نشانی، خوانسار، مهر ۹۷

امروز یک آتش‌نشان‌ به کتابخانه آمد و با بچه‌ها درباره‌ی آتش‌نشانی…
2018-09-30/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب بچه‌ها از کجا می‌آیند، خوانسار، مهر ۹۷

2018-09-30/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب ایزی و راسو، مهرو ماه، تیر۹۷

2018-09-29/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «بچه جادوگرها به مدرسه می‌روند» و آواورزی، خوانسار، مهر۹۷

2018-09-26/توسط هورزاد

گزارش کار سه ماهه‌ی کتابخانه‌ی دبستان پورخصالیان، لاهیجان، شهریور ۹۷

2018-09-20/توسط هورزاد

بلندخوانی داستانک‌های نخودی و کتاب فرانکلین نامرتب، خوانسار، شهریور۹۷

2018-09-09/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب دنیا چقدربزرگ است، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-09-05/توسط هورزاد

کارگاه آوا الفباورزی، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-09-05/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «دست برای زدن نیست» و «مارتا و هشت پا»، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-09-02/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب جک و سایه شگفت انگیزش، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-09-02/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب «هفت رویای کلاغ»، لار، شهریور 97

بلندخوانی کتاب «هفت رویای کلاغ»، لار، شهریور ۹۷

2018-08-29/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها و سکه طلا، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-08-27/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب چطوری ستاره بگیریم، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-08-26/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب «چه و چه و چه، یک بچه»، لار، شهریور 97

بلندخوانی کتاب «چه و چه و چه، یک بچه»، لار، شهریور ۹۷

2018-08-26/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «سنجاب‌های آتش‌پاره» و آواورزی،خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-21/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب«جیب‌های آنجلیکا اسپراکت »، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-19/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب خرگوش حکیم، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-16/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب سارا کوچولونمی‌تواند پرواز کند و عروسکم داگر، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-11/توسط هورزاد

کارگاه مادر و نوزاد، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-09/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب موشی و دردسرهایش،ملک‌شهر، امرداد ۹۷

2018-08-07/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «داستانک‌های نخودی» و «وسلی آباد»، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-06/توسط هورزاد

بلندخوانی داستانک «نخودی به فضا می رود»، ملک شهر، امرداد ۹۷

2018-08-05/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب مامان من کیه؟، زابل، مرداد97

بلندخوانی کتاب مامان من کیه؟، زابل، مرداد۹۷

2018-08-04/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی داستانک‌‌های نخودی، ملک‌شهر، امرداد ۹۷

2018-08-03/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب خرگوش حکیم و داستانک‌های نخودی‌، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-02/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب مهمان‌های ناخوانده، خوانسار، امرداد۹۷

2018-08-02/توسط هورزاد