برگزاری کارگاه مادر و کودک گروه سنی زیر ۳ سال/ کتابخانه صدرالواعظین/ ۱۰ آبان ماه

2023-01-07/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب غور غوری کوچولو بزرگ می‌شود/ کتابخانه صدرالواعظین/ ۱۳ آذر ماه

2023-01-07/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم/ کتابخانه صدرالواعظین/ ۱۶ آذر ماه

2023-01-07/توسط EditorAF

اجرای کامی‌شی‌بای «گنجشک که بال و پر داشت»/ کتابخانه صدرالواعظین/ ۱۵ آذر ماه

2023-01-07/توسط EditorAF

اجرای نمایش مرغ سرخ پاکوتاه کتابخانه‌ی آوا اسلامشهر تهران، پاییز۱۴۰۱

2023-01-03/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب درخت خاطره / ندای ماندگار/ مرداد ماه ۱۴۰۱

2022-09-26/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب ویرجینیا گرگ می‌شود/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ مرداد ماه ۱۴۰۱

2022-09-21/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب «ببین چه شیپوری می‌زنم»/ کتابخانه ریجاب/ مرداد ماه ۱۴۰۱

2022-09-20/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب رفتم به باغی/ کتابخانه جزیره‌ی شادی/ شهریور ۱۴۰۰

2022-09-18/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب درخشان‌ترین خنده دنیا/ کتابخانه آسمان/ مرداد ماه ۱۴۰۱

2022-09-13/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب دو ببر شجاع زیر نور ماه/ کتابخانه آسمان/ مرداد ماه ۱۴۰۱

2022-09-13/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب هیولای زباله/ کتابخانه دولاب/ مرداد ماه ۱۴۰۱

2022-09-12/توسط EditorAF

بلندخوانی مهمان‌های ناخوانده/ انجمن پویش/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-09-12/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب«پسر کوچولو و ماهی بزرگ» / کتابخانه پرنده قرمز/ مرداد ماه ۱۴۰۱

2022-09-11/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب «اگر به یک گربه کیک بدهی»، به مناسبت روز ترافل (شیرینی‌پزی)/ کتابخانه چیسکو/ مرداد ماه ۱۴۰۱

2022-09-05/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب «هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد»/ کتابخانه ریجاب/ تیر ماه ۱۴۰۱

2022-08-24/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب معدن زغال سنگ کجاست؟/ کتابخانه سرخه‌بان/ تیر ماه ۱۴۰۱

2022-08-23/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب معدن زغال سنگ کجاست؟/ کتابخانه زلان/ تیر ماه ۱۴۰۱

2022-08-23/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب پلاستیک‌های مزاحم در دریا/ کتابخانه جوانرود/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-08-21/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب معدن زغال‌سنگ کجاست؟/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ تیر ماه ۱۴۰۱

2022-08-21/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب گاوی که از درخت بالا می‌رفت/ کتابخانه رویش هلر/ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-08-13/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب هیولای سبز دریا را نجات می‌دهد/ کتابخانه آسمان/ تیر ماه ۱۴۰۱

2022-08-10/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب «گیاهان زیبا» به مناسبت روز محیط زیست/ کتابخانه ریجاب/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-22/توسط admin

روز جهانی اقیانوس‌‌ها/ کتابخانه جوانرود/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-19/توسط admin

بلندخوانی کتاب انتظار عروسکی/ کتابخانه آسمان/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-14/توسط admin

بلندخوانی المر/ انجمن پویش/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-13/توسط admin

بلندخوانی کتاب «پاندورا و پرنده» و «کارل و معنای زندگی» به مناسبت روز جهانی «محیط زیست»/ باینگان/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-12/توسط admin

بلندخوانی کتاب المر به مناسبت روز جهانی المر/ ندای ماندگار/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-12/توسط admin

بلندخوانی کتاب فراتر از یک رویا/ کتابخانه پرنده قرمز/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-07/توسط admin

بلندخوانی کتاب دوباره‌المر/ کتابخانه پرنده قرمز/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-07/توسط admin

بزرگداشت سعدی/ کتابخانه زلان/ فروردین ماه ۱۴۰۰

2022-05-29/توسط admin

بلندخوانی کتاب «احتیاط حمله‌ی موش‌ها و دیگران»/ کتابخانه سپهر/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-17/توسط admin

بلندخوانی کتاب «قورباغه می‌ترسد»/ کتابخانه کودک‌محور سپهر/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-17/توسط admin

تدریس واک «ج»/ موسسه ندای ماندگار/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-17/توسط admin

بلندخوانی کتاب به به لیمو کاکلی/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-15/توسط admin

آموزش واک‌های فارسی با داستانک‌های نخودی و شعر‌های الفبا‌ورزی با کاکاکلاغه و ریاضی/ انجمن حمایت از کودکان کار بم/ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-05-15/توسط admin