بلندخوانی کتاب «داستانک‌های خرگوش حکیم»، محموآباد، آذر 96
آموزش واک ب، محمودآباد، آذر 96
بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال»، محمودآباد، آذر 96
آموزش واک ب، محمودآباد، آذر96
, , ,

آموزش واک ب، محمودآباد، آذر۹۶

در ماه آذر برای دومین بار کودکان را با یک واک جدید آشنا کردیم. قبل از آموزش، شروع به دوره واک‌های قبل کردیم، تا گفتیم خب چه واکی یاد گرفته‌اید کودکان واکنش جالبی داشتند. به این صورت که شروع به خواندن شعر"آ که سرش کلاه است"کردند. بعد از …
بلندخوانی کتاب سفر به خیر قطره کوچولو، محمودآباد، آذر 96
بلندخوانی بخش دوم شمارورزی لولوپی+۰،محمودآباد، آذر 96
آموزش واک ت، محمودآباد، آذر 96
, ,

آموزش واک ت، محمودآباد، آذر ۹۶

ابتدا اجرای نمایش همراه بچه‌ها: امروز من داستان را تعریف می‌کردم و یکی از بچه‌ها خورشید بود که آرام آرام از پشت کوه بیرون آمد و یک پارچهٔ آبی که چالهٔ آب بود و بچه‌ها قطره‌های آب بودند و خورشید به چالهٔ آب نزدیک شد قطره‌های آب بخار شدند…
بلندخوانی مرغ سرخ پاکوتاه، محمودآباد، آذر 96
بلندخوانی داستانک 4 آواورزی، محمودآباد، آذر 96
بلندخوانی کتاب « خرگوش کوچولوی عصبانی»، محمودآباد، آذر 96
آموزش واک آ، محمودآباد، آذر 96
امروز همراه سی‌بی‌لک با بچه گربه‌ها آشنا شدیم. فعالیت انجام شده :درست کردن بچه گربه‌ها با گِل هدف از فعالیت انجام شده: مهارت دست ورزی ونحوه درست کردن گِل با کودکان.
, ,

بلندخوانی داستانک هفتم آواورزی، محمودآباد، آبان ۹۶

امروز همراه سی‌بی‌لک با بچه گربه‌ها آشنا شدیم. فعالیت انجام شده :درست کردن بچه گربه‌ها با گِل هدف از فعالیت انجام شده: مهارت دست ورزی ونحوه درست کردن گِل با کودکان. مربیان: انگوری، نعمتی خرید آواورزی با سی‌بی‌لک م…
بلندخوانی داستانک یکم آواورزی، محمودآباد، آبان 96
انجام فعالیت با واک ف، محمودآباد، آبان 96
بلندخوانی داستانک اول شمارورزی لولوپی+ 0،محمودآباد، آبان 96
ساخت ماسک کتاب آواورزی، محمودآباد، آبان 96
, ,

ساخت ماسک کتاب آواورزی، محمودآباد، آبان ۹۶

وسایل مورد نیاز: بشقاب یکبار مصرف، کاغذ رنگى، قیچى، چسب ابتدا در مورد بچه‌هاى سی‌بی‌لک حرف زدیم. بچه‌ها با علاقه اسم و رنگ آن‌ها را گفتند. بعد هر یک از بچه‌ها یکى از بچه‌هاى سی‌بی‌لک را انتخاب کرد تا ماسک آن را بسازد. علیرضا اصرار داشت …
بلندخوانی کتاب یک توپ برای همه، محمودآباد، آبان 96
بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی خوشحال، محمودآباد، آبان 96