کتابخانه «با من بخوان» تنها مکانی برای نگه‌داری و امانت کتاب به کودکان و نوجوانان نیست بلکه کتابخانه‌ای است برای برگزاری نشست‌های کتابخوانی و انجام فعالیت‌های در پیوند با کتاب. در چیدمان این کتابخانه‌ها نیازهای کودکان، در دسترس بودن کتا‌ب‌ها و تراز رغبت کودکان در نظر گرفته شده است. فضای این کتابخانه، فضایی سرشار از سواد و ادبیات است.
مدرسه‌ها و آموزشگاه‌های پیرامون و آموزشگاه‌هایی در مکان‌هایی دوردست‌تر که به کتاب دسترسی ندارند، می‌توانند عضو کتابخانه «با من بخوان» شوند و با بردن بسته‌های کتاب که ویژه‌ی این کار در نظر گرفته شده‌اند، نشست‌های بلندخوانی را در کلاس‌ها‌یشان برگزار کنند.

در این صفحه کتابخانه‌های با من بخوان در منطقه‌های گوناگون ایران معرفی شده‌اند. در صفحه‌ی هر کتابخانه، نوع کتابخانه بنا بر مکان قرار گرفتن کتابخانه، شمار کتاب و شمار اعضا با عباراتی تعریف شده است که در ادامه هر یک از این عبارت‌ها توضیح داده شده‌اند:

کتابخانه‌ی آموزشگاهی:

کتابخانه‌های آموزشگاهی در مدرسه‌ها هستند و دانش‌آموزان مدرسه یا در برخی موارد کودکان محل می‌توانند از این کتابخانه‌ها استفاده کنند.

کتابخانه‌ی محلی:

کتابخانه‌ها به همه‌ی کودکان و نوجوانان که عضو کتابخانه شوند، خدمات ارائه می‌دهد.

کتابخانه‌ی روستایی:

این کتابخانه‌ها در یک روستای کوچک با شمار محدودی کودک قرار دارند. کتابخانه می‌تواند در اتاقی در مدرسه‌ی روستا یا اتاقی که ساکنان روستا به کتابخانه اختصاص می‌دهند راه‌اندازی شده باشد.

کتابخانه‌ی داخلی:

این کتابخانه‌ها در یک نهاد یا موسسه راه‌اندازی می‌شوند و تنها به اعضای خود سرویس می‌دهند.

کتابخانه‌ی سیار:

کتابخانه در یک مکان ثابت نیست و با رفتن به روستاها یا مراکز پیرامون به کودکان و نوجوانان خدمات ارائه می‌دهد.

کتابخانه‌های با من بخوان بنا به تعداد اعضای کتابخانه به سه گروه، کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شوند. یک کتابخانه‌ی کوچک کمتر از ۱۰۰ عضو دارد. بنا بر استانداردهای با من بخوان هر کتابخانه‌ای به ازای هر عضو حداقل دو عنوان کتاب بایستی داشته باشد و از آن‌جا که از هر عنوان کتاب دو نسخه در کتابخانه قرار می‌گیرد، به عبارتی یک کتابخانه‌ی کوچک بایستی تا ۴۰۰ جلد کتاب داشته باشد.

یک کتابخانه‌ی متوسط بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ عضو و در نتیجه ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ جلد کتاب و یک کتابخانه‌ی بزرگ بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ عضو و به عبارتی ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ کتاب خواهد داشت.

نوع کتابخانه از نظر اندازه تعداد اعضا تعداد کتاب (جلد)
کوچک زیر ۱۰۰ تا ۴۰۰
متوسط ۱۰۰-۳۰۰ ۴۰۰-۱۲۰۰
بزرگ ۳۰۰-۵۰۰ بیش از ۱۲۰۰همچنین برای آشنایی با ویژگی‌‌های یک کتابخانه «با من بخوان» و معیارهای پیوستن کتابخانه‌ها به گروه کتابخانه‌های «با من بخوان» می‌توانید «سند راهبردی کتابخانه‌های با من بخوان» را مطالعه کنید.


فرم‌های خدمات فنی در کتابخانه‌های با من بخوان  کارگاه آموزشی برای کتابداران نوجوان

This post is also available in: انگلیسی